Rimma Axelsson

Rimma Axelsson

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: rimma.axelsson@ki.se
Besöksadress: Hotellet, plan 2, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 76 Stockholm

Om mig

  • Rimma Axelsson är professor i nuklearmedicin vid Karolinska Institutet sedan 1 februari 2022.

    Hon fick sin läkarutbildning i Baku, med examen 1985. Mellan 1985 och 1993 arbetade hon vid ett cancercenter i Moskva, där hon blev specialist i onkologi 1987.

    Rimma Axelsson fick svensk läkarlegitimation 1995 och har sedan dess arbetat vid Huddinge sjukhus/Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Hon blev specialist i nukleärmedicin 1997 och i radiologi 2000. Hon disputerade vid KI 2000, blev docent i nukleärmedicin 2006 och har varit adjungerad professor vid KI sedan 2012.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor/Överläkare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Docent, Medicinsk radiologi, Karolinska Institutet, 2006
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, CENTRUM FÖR KIRURGISK VETENSKAP (CFSS), Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI