Vitali Grozman

Vitali Grozman

Anknuten till Forskning
E-postadress: vitali.grozman@ki.se
Besöksadress: Hotellet, plan 2, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Thoraxradiolog och forskare i gruppen Diagnostisk Radiologi, Institutionen
  för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK), Karolinska Institutet.
  Forskningsprojekt som rör lungcancerscreening, stereotaktisk radioterapi
  (SBRT), interventionell thoraxradiologi, precision cancer medicine (PCM) och
  artificiell intelligens (AI).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI