Anna Kistner

Anna Kistner

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.kistner@ki.se
Besöksadress: Karolinskavägen 37A QB85, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Experimentell och klinisk neuroendokrinologi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i radiologi sedan 2022 och arbetar som radiolog på Medicinsk strålningsfysik och 


 • Nuklearmedicin, Karolinska Universitets sjukhuset. Jag är processledare i radiologi inom RCC, Regionalt Cancer centrum, Stockholm och Gotland.

  Huvudhandledare till doktorand Ann Mari Svensson. Ledamot i FUN, vid MMK, för fastställandet av doktoranders ISP. 

 •  

 • 2024 Processledare i Radiologi, RCC, regionalt Cancer centrum, Stockholm, Gotland

  2022 ST-läkare i Nuklear medicin, Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin, MDK, KS
  2022 Specialist i radiologi. 


 • 2018 ST-läkare vid Medicinsk enhet Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

 • 2017 Leg läkare
  2012-14 Post Doc under Prof Ann Hellström, Sahlgrenska akademin
  2010-12 Post Doc under Prof emeritus Kerstin Hall, Karolinska Institutet 

 • 2004 Doktorsexamen Karolinska Institutet med titeln 
 • ”Born too small or too early
 • Effects on blood pressure, kidney function and retinal vascularization”

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning har jag studerat kohorter av prematurfödda och
  tillväxthämmade individer. Den har ett 

 • endokrinologiskt fokus där vi bla studerat hur insulin, tillväxtfaktorn
  IGF-I, IGF bärarprotein IGFBP-1 och fetthormonet leptin hos dessa grupper förhåller sig över tid och i relation
  till tillväxt. Senaste åren har min forskning haft ett mer radiologiskt fokus. Jag har publicerat artiklar om sjukhusvårdade COVID-19 patienter. 
 • Jag har även studerat våra trauma patienter (KS-vårdade) och publicerat studier relaterat till trauma i mjälte och binjure. Jag bedriver aktiv radiologisk forskning som rör neuroendokrina tumörer och binjurar.


  *Tidigare forskningsstöd/bidrag från*
  Hedlunds stiftelse, Svenska Läkarsällskapet, Kronprinsessans Lovisas
  forskningsfond, Allmänna BB:s minnesfond, Magnus Bergvalls stiftelse,
  Stiftelsen Samariten, Herman Svenssons fond, Stiftelsen Sigurd och Elsa
  Goiljes fond, Karin Sandquist resestipendier, Sigvard och Marianne
  Bernadottes fond, Karolinska Institutets resefond.

Undervisning

 • Undervisning inom vetenskaplig radiologi för ST-läkare och basal radiologi
  för AT-läkare. Undervisar för medicine studenter radiologi termin 4 och 7 och knuten till mentorsprogrammet KI.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Processleadre i radiologi, Stockholm, Gotland, Regional Cancer Center, 2024-
 • Specialist i Radiologi, Nuklearmedicin, Nuclear Medicine, Karolinska University Hospital, 2022-
 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • ST-läkare I Radiologi, Radiologi, Radiologi, Karolinska University Hospital, 2017-2022

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2004
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI