Hans Ringertz

Hans Ringertz

Professor Emeritus | Docent
E-postadress: hans.ringertz@ki.se
Besöksadress: Hotellet, plan 2, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Diagnostisk radiologi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Professor emeritus i radiologi.

    Professor i diagnostisk radiologi vid KI 1984-2006 och överläkare vid Karolinska Sjukhuset 1987- 2006. Adjunct professor vid Stanford University sedan 2004 och Associate chair sedan 2013. Ledamot av Medicinska Nobelförsamlingen 1987-2006, dess ordförande 2003 samt representant i Nobelstiftelsen 2002-2007.

    Hans Ringertz prekliniska forskning behandlade kristallografisk strukturkemi, speciellt av puriner. Senare klinisk forskning inom barnradiologi, speciellt vad avser hjärt- och njursjukdomar hos barn och ungdomar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor Emeritus, Radiologi, Medicinsk Fysik, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2006-2026

Examina och utbildning

  • Docent, 1973

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI