Forskargrupp Marie Wahren-Herlenius

Vi bedriver forskning kring immunsystemets funktion och dess betydelse vid autoimmunitet och cancer. I gruppen finns tre projektansvariga forskare, och de immunrelaterade sjukdomar vi studerar är Sjögrens syndrom, barnhjärtsjukdomar och lymfom i huden.

Autoimmunitet och cancer

Autoimmuna sjukdomar drabbar omkring 5% av befolkningen och innebär att kroppens immunförsvar angriper och förstör kroppens egna, normala vävnader. Vid cancer är förhållandet det omvända; immunförsvaret förmår inte eller förhindras på olika sätt att angripa de förändrade cancercellerna. Dagens nya cancerbehandlingar som aktiverar immunförsvaret är ofta effektiva men kan som biverkan framkalla autoimmun sjukdom - och vid kroniska, autoimmuna sjukdomar finns en ökad risk för canceromvandling av immunceller. Dessa förhållanden speglar hur central balansen i immunsystemet är för vår hälsa, och poängterar vikten av att vi bygger kunskap för att förstå cellulära och molekylära immunreglerande mekanismer för att kunna utveckla prevention och nya behandlingar.

Sjögrens syndrom är en autoimmun reumatisk sjukdom som drabbar sekretoriska körtlar, framförallt spott- och tårkörtlar. Även muskler och leder kan vara påverkade och många patienter upplever stor trötthet. En del patienter utvecklar också extraglandulära manifestationer som kan drabba tex huden, lungorna och njurarna. Som del av den autoimmuna processen har patienterna vanligen utvecklat specifika autoantikroppar. Vid en graviditet passerar dessa autoantikroppar över till fostret och kan orsaka sjukdom hos fostret i form av neonatal lupus erythematosus, vilket inkluderar ett kongenitalt hjärtblock. Vi undersöker patogenesen av den autoimmuna inflammatoriska processen hos patienter med Sjögrens syndrom och hur fostret påverkas vid graviditet hos kvinnor med Sjögren-associerade autoantikroppar. Syftet är att identifiera bakomliggande orsaker, både genetiska och omgivningsfaktorer, samt att förstå den resulterande, sjukdomsframkallande immunologiska processen. Studier görs både med patienter, i experimentella modeller och in vitro. Dessa projekt leds av professor Marie Wahren-Herlenius.

Interferoner utgör en familj av cytokiner som har en avgörande roll i immunförsvaret mot patogener, men som också är inblandade i autoimmuna sjukdomar och cancer. Interferoner reglerar uttrycket av ett stort antal gener, med olika cellulära funktioner. Vi undersöker rollen för interferonreglerade gener vid autoimmuna sjukdomar och cancer. Genom att isolera olika immuncellpopulationer från patienter och kontroller följt av genuttrycksanalyser får vi en cellspecifik karta av deras uttryck. Funktionen av identifierade interferon-reglerade gener undersöks både in vitro, med hjälp av tekniker som lentiviral CRISPR/Cas9 och shRNA, och in vivo med experimentella modeller. Dessutom använder vi genomomfattande CRISPR/Cas9-bibliotek i cancerceller för att identifiera gener involverade i metastasering och läkemedelssvar. Vi strävar efter att identifiera interferonreglerade gener som har potential att utgöra mål för nya läkemedel och som är involverade i de patogena mekanismerna för autoimmuna sjukdomar respektive cancer. Detta projekt leds av docent Alexander Espinosa.

Kutant T-cellslymfom är en sällsynt typ av lymfom som främst berör huden. De flesta patienter med kutant T-cellslymfom har en lågmalign sjukdom, men av i stort sett okänd anledning utvecklar cirka 10-15% procent med tiden en aggressiv form med hög dödlighet. Eftersom lymfomet är lokaliserat till huden kan det enkelt följas över tid med inspektion och biopsier, i vilka cancercellerna och patientens anti-lymfom immunsvar kan undersökas. Våra frågeställningar är särskilt inriktade mot de sk naturliga dödarcellerna, natural killer cells (NK celler) och deras roll i kroppens försvar mot canceromvandlade celler. Vi undersöker också möjliga immunmekanismer och tumöregenskaper som styr cancerutveckling hos patienter med autoimmunitet, inklusive dermatomyosit och systemisk lupus erythematosus. Dessa projekt leds av docent Hanna Brauner.

Övergripande mål

Resultaten från våra studier förväntas leda till cellulär och molekylär förståelse av sjukdomsförloppet vid både autoimmuna och cancersjukdomar. Målsättningen är att utveckla prevention, ny diagnostik och behandling för dessa sjukdomstillstånd.

Medlemmar

Marie Wahren-Herlenius

Professor/forskargruppsledare.

Utvalda publikationer

Genetics and epigenetics of primary Sjögren syndrome: implications for future therapies.
Thorlacius GE, Björk A, Wahren-Herlenius M
Nat Rev Rheumatol 2023 May;19(5):288-306

The bromodomain protein TRIM28 controls the balance between growth and invasiveness in melanoma.
Nyberg WA, Velasquez-Pulgarin DA, He T, Sjöstrand M, Pellé L, Covacu R, Espinosa A
EMBO Rep 2023 Jan;24(1):e54944

Genome-wide association study identifies Sjögren's risk loci with functional implications in immune and glandular cells.
Khatri B, Tessneer KL, Rasmussen A, Aghakhanian F, Reksten TR, Adler A, Alevizos I, Anaya JM, Aqrawi LA, Baecklund E, Brun JG, Bucher SM, Eloranta ML, Engelke F, Forsblad-d'Elia H, Glenn SB, Hammenfors D, Imgenberg-Kreuz J, Jensen JL, Johnsen SJA, Jonsson MV, Kvarnström M, Kelly JA, Li H, Mandl T, Martín J, Nocturne G, Norheim KB, Palm Ø, Skarstein K, Stolarczyk AM, Taylor KE, Teruel M, Theander E, Venuturupalli S, Wallace DJ, Grundahl KM, Hefner KS, Radfar L, Lewis DM, Stone DU, Kaufman CE, Brennan MT, Guthridge JM, James JA, Scofield RH, Gaffney PM, Criswell LA, Jonsson R, Eriksson P, Bowman SJ, Omdal R, Rönnblom L, Warner B, Rischmueller M, Witte T, Farris AD, Mariette X, Alarcon-Riquelme ME, , Shiboski CH, , Wahren-Herlenius M, Ng WF, , Sivils KL, Adrianto I, Nordmark G, Lessard CJ
Nat Commun 2022 Jul;13(1):4287

Auxilin is a novel susceptibility gene for congenital heart block which directly impacts fetal heart function.
Meisgen S, Hedlund M, Ambrosi A, Folkersen L, Ottosson V, Forsberg D, Thorlacius GE, Biavati L, Strandberg L, Mofors J, Ramskold D, Ruhrmann S, Meneghel L, Nyberg W, Espinosa A, Hamilton RM, Franco-Cereceda A, Hamsten A, Olsson T, Greene L, Eriksson P, Gemzell-Danielsson K, Salomonsson S, Kuchroo VK, Herlenius E, Kockum I, Sonesson SE, Wahren-Herlenius M
Ann Rheum Dis 2022 Aug;81(8):1151-1161

MHC Class I-Dependent Shaping of the NK Cell Ly49 Receptor Repertoire Takes Place Early during Maturation in the Bone Marrow.
Wickström SL, Wagner AK, Fuchs S, Elemans M, Kritikou J, Mehr R, Kärre K, Johansson MH, Brauner H
J Immunol 2022 Aug;209(4):751-759

Overall survival and registration of cutaneous T-cell lymphoma patients in Sweden: a multi-center cohort and validation study.
Nenonen J, Winther AH, Leijonhufvud E, Belfrage E, Smedby KE, Brauner H
Acta Oncol 2022 May;61(5):597-601

Natural killer cells and type II interferon in Ro/SSA and La/SSB autoantibody-exposed newborns at risk of congenital heart block.
Ivanchenko M, Thorlacius GE, Hedlund M, Ottosson V, Meneghel L, Björkander S, Ossoinak A, Tingström J, Bremme K, Sverremark-Ekström E, Gemzell-Danielsson K, Sonesson SE, Chemin K, Wahren-Herlenius M
Ann Rheum Dis 2021 Feb;80(2):194-202

Increased risk of multiple myeloma in primary Sjögren's syndrome is limited to individuals with Ro/SSA and La/SSB autoantibodies.
Mofors J, Björk A, Smedby KE, Kvarnström M, Forsblad-d'Elia H, Magnusson-Bucher S, Eriksson P, Mandl T, Baecklund E, Nordmark G, Wahren-Herlenius M
Ann Rheum Dis 2020 Feb;79(2):307-308

miR-31 regulates energy metabolism and is suppressed in T cells from patients with Sjögren's syndrome.
Johansson A, Nyberg WA, Sjöstrand M, Moruzzi N, Bergman P, Khademi M, Andersson M, Piehl F, Berggren PO, Covacu R, Jagodic M, Espinosa A
Eur J Immunol 2019 Feb;49(2):313-322

Clinical associations and expression pattern of the autoimmunity susceptibility factor DIORA-1 in patients with primary Sjögren's syndrome.
Aqrawi LA, Mentlein L, Meneghel L, Björk A, Thorlacius GE, Ivanchenko M, Ramírez Sepúlveda JI, Skarstein K, Kvarnström M, Brauner S, Espinosa A, Wahren-Herlenius M
Ann Rheum Dis 2018 Dec;77(12):1840-1842

MW
Innehållsgranskare:
2023-05-24