Skip to main content

Forskargrupp Marie Wahren-Herlenius

Forskningsämnet

Prevention, diagnostik och terapi vid de autoimmuna sjukdomarna Sjögren's syndrome och kongenital hjärtblock

Projektbeskrivning

Autoimmuna sjukdomar drabbar omkring 5 % av befolkningen och innebär att kroppens immunförsvar angriper och förstör kroppens egen vävnad. Vi studerar den inflammatoriska processen hos patienter med den autoimmuna reumatiska sjukdomen Sjögrens syndrom. Vid Sjögrens syndrom bildar B lymfocyterna autoreaktiva antikroppar som deltar i inflammationen och vävnadsförstörelsen.

Vid graviditet förs dessa antikroppar över till fostret och kan orsaka svåra hjärtrytmstörningar, eller så kallade hjärtblock, hos barnet.

Övergripande mål

Vi försöker förstå den patogena processen vid både Sjögrens syndrom och hjärtblock för att kunna utveckla metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla dessa sjukdomstillstånd.

Forskargruppen

Bild på några personer i forskargruppen. Vi seglade runt den inspirerande skärgården i Stockholm och diskuterade forskning. Från vänster: Linn Strandberg (f.d. doktorand, nu PhD), Alexander Espinosa, XXX, Stina Salomonsson, Robert Klauninger, Susanna Brauner, Karin Popovic (f.d. doktorand, nu PhD), Monika Ek (f.d. post doc), XXX. I mitten: Lars Ottoson (f.d. doktorand, nu PhD), Gabriella Dombos (f.d. biomedicinsk analytiker).

Marie Wahren-Herlenius, grupphandledare
Stina Salomonsson, PhD, adjungerad forskare
Åse Elfving, Biomedicinsk ingenjör
Vijole Dzikatité, PhD, laboratoriesamordnare
Aurélie Ambrosi, doktorand
Marika Kvarnström, doktorand
Robert Klauninger, doktorand
Susanna Brauner, doktorand
Vilija Oke, doktorand
Alexander Espinosa, postdoktor

Fem utvalda publikationer

Sök Pubmed på Wahren-Herlenius M
eller Wahren M

16670339

15654336

15630133

15077309

12454670