Forskargrupp Marie Wahren-Herlenius

Patogenes vid de autoimmuna sjukdomarna Sjögrens syndrom och kongenitalt hjärtblock - för att utveckla prevention, diagnostik och terapi.

Projektbeskrivning

Autoimmuna sjukdomar drabbar omkring 5 % av befolkningen och innebär att kroppens immunförsvar angriper och förstör kroppens egen vävnad. Sjögrens syndrom är en autoimmun reumatisk sjukdom som drabbar sekretoriska körtlar, framförallt spott- och tårkörtlar. Även muskler och leder kan vara affekterade och många patienter upplever stor trötthet. I de sekretoriska körtlarna pågår inflammation, vilket orsakar vävnadsförstörelse och därmed försämrad eller utslagen funktion. Som del av den autoimmuna processen har patienterna vanligen utvecklat specifika autoantikroppar. Vid en graviditet passerar dessa autoantikroppar över till fostret och kan orsaka sjukdom hos fostret i form av neonatal lupus erythematosus, vilket inkluderar ett kongenitalt hjärtblock.

Våra projekt är fokuserade på den patogenesen av den autoimmuna inflammatoriska processen hos patienter med Sjögrens syndrom och hur fostret påverkas vid graviditet hos kvinnor med Sjögrens syndrom. Våra studier utförs både med patienter, i experimentella modeller och in vitro. Syftet är att identifiera bakomliggande orsaker, både genetiska och omgivningsfaktorer, samt att förstå den resulterande sjukdomsframkallande immunologiska processen vid både Sjögrens syndrom och det kongenitalt hjärtblock som kan drabba fostret. Resultaten förväntas leda till molekylär förståelse av sjukdomsförloppet och därmed möjliggöra utveckling av förebyggande åtgärder och behandling, förändrade kliniska rutiner samt förbättrat omhändertagande av patienterna.

Övergripande mål

Vi försöker förstå den patogena processen vid Sjögrens syndrom det medfödda hjärtblock som kan drabba fostret vid graviditet hos kvinnor med Sjögrens syndrom. Målsättningen är att kunna utveckla prevention, ny diagnostik och behandling för dessa sjukdomstillstånd.

Forskargruppen

Marie Wahren-Herlenius, professor, gruppledare

Alexander Espinosa, Docent, Team leader

Hanna Brauner, MD, PhD, Team leader

Vijole Ottosson, PhD, labmanager

Lauro Meneghel, postdoc

Malin Hedlund, postdoc

Diego Pulgarin, postdoc

Andrea Scheffschick, postdoc

Sina Fuchs, postdoc

Gudny Ella Thorlacius, doktorand

Johannes Mofors, MD, doktorand

Albin Björk, MD, doktorand

Tilen Trselic, doktorand

Julia Nenonen, MD, doktorand

André Rudolph, MD, student

Stina Salomonsson, PhD, affilierad forskare

Aurélie Ambrosi, PhD, affilierad forskare

Marika Kvarnström, MD, PhD, affilierad forskare

Marie Fischer, MD, PhD, affilierad forskare

Amanda Skog, PhD, affilierad, Biobanksansvarig koordinator

Fem utvalda publikationer

H1N1 vaccination in Sjögren's syndrome triggers polyclonal B cell activation and promotes autoantibody production.
Brauner S, Folkersen L, Kvarnström M, Meisgen S, Petersen S, Franzén-Malmros M, et al
Ann. Rheum. Dis. 2017 Oct;76(10):1755-1763

Clinical associations and expression pattern of the autoimmunity susceptibility factor DIORA-1 in patients with primary Sjögren's syndrome.
Aqrawi LA, Mentlein L, Meneghel L, Björk A, Thorlacius GE, Ivanchenko M, et al
Ann. Rheum. Dis. 2018 12;77(12):1840-1842

European families reveal MHC class I and II associations with autoimmune-mediated congenital heart block.
Kyriakidis NC, Kockum I, Julkunen H, Hoxha A, Salomonsson S, Meneghel L, et al
Ann. Rheum. Dis. 2018 09;77(9):1381-1382

Comorbidity and long-term outcome in patients with congenital heart block and their siblings exposed to Ro/SSA autoantibodies in utero.
Mofors J, Eliasson H, Ambrosi A, Salomonsson S, Skog A, Fored M, et al
Ann. Rheum. Dis. 2019 05;78(5):696-703

Sonesson SE and Wahren-Herlenius M.
Surveillance of congenital heart block in highly specialised care.
Lancet Rheumatology 2020;2:e203-204.