Marie Wahren-Herlenius

Marie Wahren-Herlenius

Professor | Prefekt | Docent
E-postadress: marie.wahren@ki.se
Besöksadress: CMM, L8:04, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Wahren-Herlenius M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • - Professor i Experimentell Reumatologi vid Karolinska Institutet
  - Prefekt, Institutionen för Medicin Solna (Prefektärenden: prefekt@meds.ki.se)
  - Internationell erfarenhet som postdoc/gästforskare/visiting professor vid Universitetet i Bergen, Norge, University of Tokyo, Japan och Harvard Medical School, USA
  - Erhållit Göran Gustafssons pris i Medicin, Nanna Svartz pris för Reumatologisk forskning, Scandinavian Journal of Rheumatologys pris för reumatologisk forskning, IMID-priset för forskning om immunmedierade inflammatoriska sjukdomar av de svensk föreningarna för dermatologi, reumatologi och gastroenterologi
  - Vetenskapliga bidrag utsedda till årets bästa abstract av Svensk Reumatologisk Förening (tre gånger)
  - Doktorsavhandlingar från gruppen utsedda till årets bästa avhandling i reumatologi (tre gånger)
  - Ordförande Skandinaviska Immunologiföreningen 2010-2015
  - Ordförande Junior Faculty vid Karolinska Institutet 2002-2005
  - Ordförande Doktorandföreningen vid Karolinska Institutet 1991

  Utbildning
  - Disputation, Institutionen för Cell och Molekylärbiologi, Karolinska Insitutet 1994
  - Läkarexamen, Karolinska Institutet 1995
  - Docent i Molekylär Immunologi 1999
  - Legitimerad läkare 2000

Forskningsbeskrivning

 • Vår forskning rör autoimmuna, reumatiska sjukdomar med fokus på uppkomstmekanismer som bas för utveckling av diagnostik och behandling. Våra projekt innefattar både rent experimentella studier av cell och molekylärbiologisk karaktär, försök i experimentella modeller samt kliniska patient-baserade studier. Forskargruppen omfattar ett 15-tal personer med både klinisk och basalvetenskaplig bakgrund.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Docent, Molekylär medicin, Karolinska Institutet, 1999
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Uppdrag

 • Prefekt, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI