Anestesi och intensivvård

På verksamhetsområdet bedrivs forskning inom anestesi/perioperativ vård och intensivvård. Närheten till verksamheten gör att kliniska frågeställningar med lätthet kan identifieras och studeras. Det övergripande målet med forskningen är att genom kliniska studier förbättra vård, behandling och utfall för den kritiskt sjuka och/eller opererade patienten.

Som en integrerad del av FoU-verksamheten finns den kliniska forskningsenheten. Vid enheten finns två forskningssjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet inom patientnära klinisk forskning, studiemonitorering samt komplex datainsamling och biobanking. Enheten har ett välstrukturerat system för studieövervakning och uppföljning. 

Forskargruppsledare

Anna Schandl

CCRN, PhD

Forskargrupp

Anca Balintescu, MD, PhD

Mattias Günther, MD, PhD

Eva Joelsson-Alm, CCRN, PhD

Sandra Jonmarker, MD, PhD

Marja Lindqvist, MD, PhD

Christer Svensén, MD, PhD, Professor emeritus

Lena Swedberg, RN, PhD

Gisela Vogel, CCRN, PhD

Elisabeth Andersson, Doktorand

Anna Augustsén, Doktorand

Karin Berggren, Doktorand

Jacob Broms, Doktorand

Jens Christensen, Doktorand

Anna Granström, Doktorand

Ebba Hillstedt, Doktorand

Li Yang, Doktorand

Fredric Sjöberg, Doktorand, forskningssjuksköterska

Elisabeth Hellgren, Forskningssjuksköterska

Samverkan

Alice Kane, Harvard University/University of Washington

Eric Thelin, Karolinska Universitetssjukhuset

CRIC nätverket

Denise Bäckström, KMC, Linköping Universitet 

Forskningsprojekt

Läs mer om respektive projekt under respektive forskares profilsida

Anestesi/perioperativ vård

Vätskebehandling och hemodynamik –  Rebecka Rubensson WahlinEva Joelsson-Alm, Christer Svensén

Luftvägshantering – Mattias Günther

Intensivvård 

Vätskebehandling vid sepsis och intensivvård – Rebecka Rubenson WahlinEva Joelsson-Alm

Diabetes hos kritiskt sjuka patienter – Anca Balintescu

Långtidsuppföljning efter kritisk sjukdom – Eva Joelsson-AlmAnna SchandlGisela Vogel

Behandling av kritiskt sjuka med Covid-19 – Rebecka Rubensson Wahlin, Mattias Günther, Eva Joelsson-Alm, Anna Schandl, Christer Svensén

Oxygenprojekt på septisk gris – Mattias Günther, Christer Svensén

Akutsjukvård/Prehospital sjukvård

Sepsis, tidig upptäckt och behandling  – Rebecka Rubenson WahlinEva Joelsson-Alm

Akut bedömning och behandling av traumatisk hjärnskada – Rebecka Rubenson Wahlin

Sepsis, tidig upptäckt och behandling inom ambulanssjukvården – Rebecka Rubenson Wahlin

Akut bedömning och behandling av TBI och geriatriskt trauma – Rebecka Rubenson Wahlin

Artiklar

Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock.
Meyhoff TS, Hjortrup PB, Wetterslev J, Sivapalan P, Laake JH, Cronhjort M, Jakob SM, Cecconi M, Nalos M, Ostermann M, Malbrain M, Pettilä V, Møller MH, Kjær MN, Lange T, Overgaard-Steensen C, Brand BA, Winther-Olesen M, White JO, Quist L, Westergaard B, Jonsson AB, Hjortsø CJS, Meier N, Jensen TS, Engstrøm J, Nebrich L, Andersen-Ranberg NC, Jensen JV, Joseph NA, Poulsen LM, Herløv LS, Sølling CG, Pedersen SK, Knudsen KK, Straarup TS, Vang ML, Bundgaard H, Rasmussen BS, Aagaard SR, Hildebrandt T, Russell L, Bestle MH, Schønemann-Lund M, Brøchner AC, Elvander CF, Hoffmann SKL, Rasmussen ML, Martin YK, Friberg FF, Seter H, Aslam TN, Ådnøy S, Seidel P, Strand K, Johnstad B, Joelsson-Alm E, Christensen J, Ahlstedt C, Pfortmueller CA, Siegemund M, Greco M, Raděj J, Kříž M, Gould DW, Rowan KM, Mouncey PR, Perner A,
N Engl J Med 2022 Jun;386(26):2459-2470

Effect of 12 mg vs 6 mg of Dexamethasone on the Number of Days Alive Without Life Support in Adults With COVID-19 and Severe Hypoxemia: The COVID STEROID 2 Randomized Trial.
, Munch MW, Myatra SN, Vijayaraghavan BKT, Saseedharan S, Benfield T, Wahlin RR, Rasmussen BS, Andreasen AS, Poulsen LM, Cioccari L, Khan MS, Kapadia F, Divatia JV, Brøchner AC, Bestle MH, Helleberg M, Michelsen J, Padmanaban A, Bose N, Møller A, Borawake K, Kristiansen KT, Shukla U, Chew MS, Dixit S, Ulrik CS, Amin PR, Chawla R, Wamberg CA, Shah MS, Darfelt IS, Jørgensen VL, Smitt M, Granholm A, Kjær MN, Møller MH, Meyhoff TS, Vesterlund GK, Hammond NE, Micallef S, Bassi A, John O, Jha A, Cronhjort M, Jakob SM, Gluud C, Lange T, Kadam V, Marcussen KV, Hollenberg J, Hedman A, Nielsen H, Schjørring OL, Jensen MQ, Leistner JW, Jonassen TB, Kristensen CM, Clapp EC, Hjortsø CJS, Jensen TS, Halstad LS, Bak ERB, Zaabalawi R, Metcalf-Clausen M, Abdi S, Hatley EV, Aksnes TS, Gleipner-Andersen E, Alarcón AF, Yamin G, Heymowski A, Berggren A, La Cour K, Weihe S, Pind AH, Engstrøm J, Jha V, Venkatesh B, Perner A
JAMA 2021 Nov;326(18):1807-1817

Long-term outcomes of dexamethasone 12 mg versus 6 mg in patients with COVID-19 and severe hypoxaemia.
Granholm A, Kjær MN, Munch MW, Myatra SN, Vijayaraghavan BKT, Cronhjort M, Wahlin RR, Jakob SM, Cioccari L, Vesterlund GK, Meyhoff TS, Helleberg M, Møller MH, Benfield T, Venkatesh B, Hammond NE, Micallef S, Bassi A, John O, Jha V, Kristiansen KT, Ulrik CS, Jørgensen VL, Smitt M, Bestle MH, Andreasen AS, Poulsen LM, Rasmussen BS, Brøchner AC, Strøm T, Møller A, Khan MS, Padmanaban A, Divatia JV, Saseedharan S, Borawake K, Kapadia F, Dixit S, Chawla R, Shukla U, Amin P, Chew MS, Wamberg CA, Bose N, Shah MS, Darfelt IS, Gluud C, Lange T, Perner A
Intensive Care Med 2022 May;48(5):580-589

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: a multinational study.
Milton A, Schandl A, Soliman IW, Meijers K, van den Boogaard M, Larsson IM, Brorsson C, Östberg U, Oxenbøll-Collet M, Savilampi J, Paskins S, Bottai M, Sackey PV
Intensive Care Med 2018 Dec;44(12):2038-2047

Intensive care nurses' lived experience of altruism and sacrifices during the Covid-19 pandemic: A phenomenological study.
Slettmyr A, Arman M, Andermo S, Malmberg C, Hällström Å, Hugelius K, Schandl A
J Adv Nurs 2023 Jan;79(1):244-253

Glycemic Control and Risk of Sepsis and Subsequent Mortality in Type 2 Diabetes.
Balintescu A, Lind M, Franko MA, Oldner A, Cronhjort M, Svensson AM, Eliasson B, Mårtensson J
Diabetes Care 2022 Jan;45(1):127-133

Stabilizing life: A grounded theory of surviving critical illness.
Vogel G, Joelsson-Alm E, Forinder U, Svensen C, Sandgren A
Intensive Crit Care Nurs 2021 Dec;67():103096

An observational study of intermediate- or high-dose thromboprophylaxis for critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Litorell J, Dahlberg M, Stackelberg O, Everhov ÅH, Söderberg M, Rubenson-Wahlin R, Günther M, Mårtensson J, Hollenberg J, Joelsson-Alm E, Cronhjort M
Acta Anaesthesiol Scand 2022 Mar;66(3):365-374

Family members' experiences of COVID-19 visiting restrictions in the intensive care unit-A qualitative study.
Forsberg T, Isaksson M, Schelin C, Lyngå P, Schandl A
J Clin Nurs 2023 Jan;():

Dosing of thromboprophylaxis and mortality in critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Hollenberg J, Dahlberg M, Stackelberg O, Litorell J, Everhov ÅH, Järnbert-Pettersson H, Söderberg M, Grip J, Schandl A, Günther M, Cronhjort M
Crit Care 2020 Nov;24(1):653

RR
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-05-29