Rebecka Rubenson Wahlin

Rebecka Rubenson Wahlin

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Kliniskt verksam som biträdande överläkare i anestesi och intensivvård samt Sektionschef
  på Karolinska Sjukhuset Huddinge i Stockholm. Bedriver forskning inom prehospital
  akutsjukvård, trauma, anestesi samt intensivvård på KI/SÖS och undervisar på
  Karolinska Institutet.
  Forskargruppledare Anestesi/IVA,
  https://ki.se/kisos/anestesi-och-intensivvard [1], vid Institutionen för
  klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.
  [1] https://ki.se/kisos/anestesi-och-intensivvard

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2016 med avhandlingen Prehospital care of severely injured
  trauma patients: studies on management, assessment, and outcome [1] och har
  sedan dess ägnat mig åt forskning inom perioperativ medicin och
  intensivvård.
  /Projektbeskrivningar/
  *In-hospital triage and management of geriatric trauma patients *– Oscar
  Lapidus [2]
  Projektet undersöker hur äldre patienter med traumatiska skador skiljer sig
  från yngre och syftar till att öka förståelsen för hur dessa bör
  triageras på akutmottagningen. Vi undersöker även följsamhet till de
  nationella traumalarmskriterierna och dess kliniska träffsäkerhet i att
  tidigt identifiera måttligt-svårt skadade äldre patienter.
  *Identifying patients with accelerated biological aging by assessing
  DNA-methylation as a biomarker for frailty in elderly patients *– Ebba
  Hillstedt [3]
  Genom att jämföra DNA-packning med komplikationer och förändrade
  medicinska situationer hos äldre människor syftar projektet till att
  jämföra nivåer av DNA-packning till skörhet och biologisk ålder. Genom
  förbättring av dessa bedömningar kan speciellt sköra patienter lättare
  identifieras för att underlätta individualisering och optimering av den
  vård som ges till äldre patienter.
  *Prediction models for hemorrhage and chronic symptoms following mild
  traumatic brain injury *– Li Yang [4]
  Projektet syftar till att utveckla en modell som förutspår risken för att
  utveckla hjärnblödning och kirurgisk åtgärdskrävande hjärnblödning
  efter traumatisk skallskada samt att kartlägga patienter med mild traumatisk
  hjärnskada och deras vård- och sjukskrivningsbehov och riskfaktorer som
  predisponerar för långvariga symptom. Projektet sker i samarbete med Eric
  Thelin [5]s forskargrupp på Institutionen för klinisk neurovetenskap.
  *Klinisk applikation av ultraljudsledda blockader *– Anna Augustsén [6]
  Vi undersöker effekter av regionalanestesi på buksmärta
 • genom effektivare
  smärtlindring hoppas vi kunna minska risk för komplikationer och lidande
  samt förkorta behovet av inneliggande sjukvård.
  /Bihandledare för ytterligare 3 doktorander/
  Elisabet Andersson [7], Johanna Kämpe [8] och Lara Reeves [9]
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45316
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/oscar-lapidus
  [3] https://medarbetare.ki.se/people/ebba-hillstedt
  [4] https://staff.ki.se/people/li-yang
  [5] http://default/node/3116
  [6] https://medarbetare.ki.se/people/anna-augustsen
  [7] https://medarbetare.ki.se/people/elisabeth-andersson
  [8] https://medarbetare.ki.se/people/johanna-kampe
  [9] https://medarbetare.ki.se/people/lara-reeves

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Projektbidrag: 75 000 kr
  Löf Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
  16 October 2023

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten Till Forskning, S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI