Sandra Jonmarker

Sandra Jonmarker

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 14, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Anestesi/IVA, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är född och uppvuxen i Lund. Mitt största intresse utanför skolan har
  alltid varit att dansa. Jag stannade kvar i Lund för att studera till
  läkare och hade en mycket trevlig studenttid. I slutet av läkarutbildningen
  så träffade jag min blivande man som läste till läkare på Karolinska
  Institutet. Vi bestämde oss för att flytta till Kalmar för vår
  AT-tjänstgöring då vi ville testa på att jobba utanför de stora
  universitetssjukhusen. Det var en väldigt lärorik och rolig tid. När vi
  blivit legitimerade flyttade vi till Stockholm för vår
  specialistutbildning. Jag har sedan dess arbetat på anestesi och
  intensivvårdskliniken på Södersjukhuset. Vi har tre härliga barn som är
  9, 7 och 3 år gamla.
  Utnämnd till bästa handledare av läkarstudenter 2013
  Grundskola, Lerbäckskolan, Lund, Sverige, 1989–1998
  Gymnasium, Naturvetenskapliga programmet, Polhemskolan, Lund, Sverige,
  1998–2001
  Matematik, Kemi och Bioteknik, Lunds tekniska högskola, 2002
  Läkarutbildingen, Lund universitet, Sverige, 2003-2009
  Doktorandstudier, 2018 - 2023 vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige,
  “Treatment of coagulopathy in patients with critical COVID-19”. Handledd
  av Maria Cronhjort, Johan Mårtensson, Eva Joelsson-Alm och Martin Dahlberg

Forskningsbeskrivning

 • Jag forskar om sepsis och koagulopati hos patienter som vårdas på IVA. När
  jag registrerade mig som doktorand var planen att skriva min avhandling om
  sepsis. När pandemin kom var det inte möjligt att fortsätta med alla
  planerade studierna. Jag började också forska om COVID-19 och mina
  doktorandprojekt byttes ut. På mitt sjukhus, Södersjukhuset, Stockholm,
  behandlade vi flest patienter med kritisk COVID-19 i hela Sverige. Fokus för
  min avhandling är att undersöka hur vår behandling av kritiska sjuka
  COVID-19 patienter påverkar deras risk att drabbas av tromboembolism och
  blödning.
  Resultaten från studierna i min avhandling sammanfattas enligt nedan:
  Patienter tidigt i pandemin överlevde i högre grad om de hade behandlades
  med intensifierad tromboprofylax jämfört med låg standarddos. Om detta var
  en effekt av antikoaguleringen, de förmodade antiinflammatoriska
  egenskaperna hos lågmolekylärt heparin, en konsekvens av andra okända
  förändringar i behandlingen av kritisk covid-19 under den första vågen,
  eller slumpmässig variation, kommer vi aldrig att veta. Även om
  glukokortikoider kan minska risken för immuntrombos hos patienter med
  kritisk covid-19, visades ingen additiv effekt genom att öka dosen från 6
  till 12 mg av glukokortikoiden dexametason. Om detta innebär att
  glukokortikoider inte dämpar immuntrombos, eller om 6 mg räcker för att
  nå en takeffekt, kommer vi heller aldrig att veta eftersom det inte går att
  jämföra glukokortikoider med placebo, då glukokortikoider redan är en
  etablerad behandling som vi vet sänker dödligheten vid kritisk COVID-19. Vi
  kan dock dra slutsatsen att när man förskriver läkemedel till en patient
  med kritisk covid-19 och risk för tromboembolism och/eller blödning, är
  det osannolikt att välja en hög eller låg dos av glukokortikoider
  avsevärt ökar eller minskar risken ytterligare. När lågmolekylära
  hepariners effekt, mätt med blodprovet anti-Faktor Xa, undersöktes
  tillsammans med kliniska utfall kunde vi se att låga toppvärden och höga
  dalvärden var associerade med tromboembolism och blödning hos patienter med
  kritisk covid-19. Dessa lovande resultat måste undersökas vidare, även hos
  andra kritiskt sjuka patient. Eftersom trombosprofylax är en av de mest
  ordinerade behandlingarna för kritiskt sjuka skulle en förbättring av
  doseringen ha stor effekt på att minska antalet patienter som drabbas av
  tromboembolism och blödningar på intensivvårdsavdelningar över hela
  världen.
  Utöver mina covid-19-studier har jag fortsatt med sepsisforskning. Vi har
  tagit fram en algoritm för att identifiera septiska patienter med hjälp av
  elektroniska journaler. Med denna algoritm undersöker vi nu den verkliga
  förekomsten av sepsis, typ av infektioner som orsakar sepsis och vilka
  patienter som har högst risk för morbiditet och dödlighet av sepsis.

Undervisning

 • AT-ansvarig på Södersjukhuset för utbildning inom anestesi och
  intensivvård, 2018
  Ansvarig för läkarstudenternas utbildning inom anestesi och intensivvård,
  2019–2020
  Föreläser regelbundet för sjuksköterskor i specialistutbildning i hjärt-
  och lungstatus
  Föreläser regelbundet för ST-läkare i radiologi om smärtlindrande och
  sederande läkemedel

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI