Anna Schandl

Anna Schandl

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anna.schandl@ki.se
Besöksadress: KI/Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Anestesi/IVA, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjuksköterska och har arbetat i många år med
  intensivvård i Region Stockholm. År 2013 blev jag medicine doktor. Idag är
  jag docent i omvårdnad och forskargruppsledare i forskargruppen för
  Anestesi och intensivvård på
  Södersjukhuset: https://ki.se/kisos/anestesi. Jag är huvudhandledare för
  tre doktorander och bihandledare för fem.
  Patientsäkerhetspriset, Stockholms Läns Landsting 2012 och 2015
  Bemötandepriset, Stockholms Läns Landsting 2011
  Karolinapriset, Karolinska Universitetssjukhuset 2011
  * 2021 Docent i omvårdnad, Karolinska Institutet
  * 2013 Doktorsexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska
  Institutet. / Titel: /”Physical and psychological problems after
  critical illness – prediction, detection and treatment”
  /Huvudhandledare:/ Peter Sackey
  * 2012 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  * 2001 Kandidatexamen i vårdvetenskap, Vårdhögskolan i Uppsala
  * 1997 Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Vårdhögskolan i
  Göteborg
  * 1993 Allmän hälso-och sjukvårdsutbildning, Vårdhögskolan i
  Östersund

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har en stark klinisk förankring och är främst fokuserad på
  återhämtning efter akut livshotande sjukdom och intensivvård, men också
  efter operation för matstrupscancer. Jag arbetar främst med data insamlad
  från nationella och regionala kohortstudier, men även med kvalitativ
  forskning.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, omvårdnad, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI