Anestesi - Maria Cronhjort

På verksamhetsområdet bedrivs forskning inom anestesi/perioperativ vård och intensivvård. Närheten till verksamheten gör att kliniska frågeställningar med lätthet kan identifieras och studeras. Det övergripande målet med forskningen är att genom kliniska studier förbättra vård, behandling och utfall för den kritiskt sjuka och/eller opererade patienten.

Som en integrerad del av FoU-verksamheten finns den kliniska forskningsenheten. Vid enheten finns två forskningssjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet inom patientnära klinisk forskning, studiemonitorering samt komplex datainsamling och biobanking. Enheten har ett välstrukturerat system för studieövervakning och uppföljning.  

Forskargruppsledare

Forskargrupp

Anna Augustsén, MD

Elisabeth Andersson, MD

Anca Balintescu, MD

Jacob Broms, MD

Jens Christensen, MD

Mattias Günther, MD, PhD

Eva Joelsson-Alm, CCRN, PhD

Sandra Jonmarker, MD

Rebecka Rubenson Wahlin, MD, PhD

Anna Schandl, CCRN, PhD

Fredrik Sjöberg, CCRN, Forskningssjuksköterska

Christer Svensén, MD, PhD, Professor emeritus

Gisela Vogel, CCRN

Olof Wall, MD

Samverkan

Audrius Andrijauskas, MD, PhD, Vilnius

Mike Kinsky, MD, UTMB Health, Texas

Husong Li, MD, PhD, UTMB Health, Texas

Samverkan näringsliv

Masimo, Inc

Sangair

Braun

Fresenius KABI

Forskningsprojekt

Läs mer om respektive projekt under respektive forskares profilsida

Anestesi/perioperativ vård

Vätskebehandling och hemodynamik - Maria Cronhjort, Christer Svensén

Luftvägshantering - Mattias Günther

Blockader för perioperativ smärtlindring - Rebecka Rubensson Wahlin

Intensivvård 

Vätskebehandling vid sepsis - Maria Cronhjort, Eva Joelsson-Alm

Långtidsuppföljning efter kritisk sjukdom - Eva Joelsson-Alm, Anna Schandl

Monitorering av patienter på vårdavdelning - Eva Joelsson-Alm, Christer Svensén

Behandling av kritiskt sjuka med Covid-19 - Maria Cronhjort, Rebecka Rubensson Wahlin, Mattias Günther, Eva Joelsson-Alm, Anna Schandl, Christer Svensén

Oxygenprojekt på septisk gris - Mattias Günther, Christer Svensén

Akutsjukvård/Prehospital sjukvård

Sepsis, tidig upptäckt och behandling  - Maria Cronhjort, Eva Joelsson-Alm

Akut bedömning och behandling av traumatisk hjärnskada - Rebecka Rubenson Wahlin

Sepsis, tidig upptäckt och behandling inom ambulanssjukvården - Rebecka Rubenson Wahlin

Doktorandprojekt 

Läs mer om respektive projekt under respektive doktorands profilsida

Hälsorelaterad livskvalitet och patientupplevelser under och efter intensivvård - Gisela Vogel

Effekter av vätskebehandling - Olof Wall

Odiagnostiserad diabetes hos kritiskt sjuka patienter - Anca Balintescu

Behandling av kritiskt sjuka patienter med sepsis och covid-19 - Sandra Jonmarker

Luftvägshantering vid akuta situationer - Jacob Broms

Blockader för perioperativ smärtlindring  - Anna Augustsén

Noradrenalin perifert administrerat under operation - Jens Christensen

Sepsis tidig upptäckt och behandling - Cristian Duré

Personcentrerad vård efter kirurgisk behandling av fönstertittarsjuka - Sara Haile

Avancerad luftvägshantering, PHAAM (prehospital advanced airway management) - Tomas Karlsson

Mekanisk hemostas vid katastrofala blödningar - Albin Dahlquist

Intensivvård efter hjärtstopp som inträffat utanför sjukhus - Akil Awad

Patientsäkerhet och akut sjukdom i samband med en pandemi - Karin Berggren

Prediktionsmodeller för blödning och kroniska symptom efter mild traumatisk hjärnskada - Li Yang

Identifiering och behandling av sepsis inom ambulanssjukvården - Lara Reeves

Artiklar

Dosing of thromboprophylaxis and mortality in critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Hollenberg J, Dahlberg M, Stackelberg O, Litorell J, Everhov ÅH, Järnbert-Pettersson H, Söderberg M, Grip J, Schandl A, Günther M, Cronhjort M
Crit Care 2020 11;24(1):653

Prone positioning in mechanically ventilated patients with severe acute respiratory distress syndrome and coronavirus disease 2019.
Gleissman H, Forsgren A, Andersson E, Lindqvist E, Lipka Falck A, Cronhjort M, Dahlberg M, Günther M
Acta Anaesthesiol Scand 2021 03;65(3):360-363

Higher vs lower doses of dexamethasone in patients with COVID-19 and severe hypoxia (COVID STEROID 2) trial: Protocol and statistical analysis plan.
Warrer Munch M, Granholm A, Nainan Myatra S, Kumar Tirupakuzhi Vijayaraghavan B, Cronhjort M, Rubenson Wahlin R, Jakob SM, Cioccari L, Nørregaard Kjaer MB, Kingo Vesterlund G, Sylvest Meyhoff T, Helleberg M, Hylander Møller M, Benfield T, Venkatesh B, Hammond N, Micallef S, Bassi A, John O, Jha V, Tjelle Kristiansen K, Suppli Ulrik C, Lind Jørgensen V, Smitt M, Bestle MH, Sofie Andreasen A, Musaeus Poulsen L, Steen Rasmussen B, Craveiro Brøchner A, Strøm T, Møller A, Saif Khan M, Padmanaban A, Vasishtha Divatia J, Saseedharan S, Borawake K, Kapadia F, Dixit S, Chawla R, Shukla U, Amin P, Chew MS, Gluud C, Lange T, Perner A
Acta Anaesthesiol Scand 2021 Feb;():

ICU discharge screening for prediction of new-onset physical disability-A multinational cohort study.
Milton A, Schandl A, Soliman I, Joelsson-Alm E, van den Boogaard M, Wallin E, Brorsson C, Östberg U, Latocha K, Savilampi J, Paskins S, Bottai M, Sackey P
Acta Anaesthesiol Scand 2020 07;64(6):789-797

Patient-reported outcomes 1 year after oesophageal cancer surgery.
Schandl A, Johar A, Anandavadivelan P, Vikström K, Mälberg K, Lagergren P
Acta Oncol 2020 Jun;59(6):613-619

Follow-up after surgical treatment for intermittent claudication (FASTIC): a study protocol for a multicentre randomised controlled clinical trial.
Haile S, Linné A, Johansson UB, Joelsson-Alm E
BMC Nurs 2020 ;19():45

Lower vs Higher Fluid Volumes During Initial Management of Sepsis: A Systematic Review With Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis.
Meyhoff TS, Møller MH, Hjortrup PB, Cronhjort M, Perner A, Wetterslev J
Chest 2020 Jun;157(6):1478-1496

Population Kinetics of 0.9% Saline Distribution in Hemorrhaged Awake and Isoflurane-anesthetized Volunteers.
Nyberg J, Li H, Wessmark P, Winther V, Prough DS, Kinsky MP, Svensén, CH.
Anesthesiology 2019 09;131(3):501-511

Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, prospective observational study.
Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, Jonsson Fagerlund M, Hoeft A, Hollmann M, et al
Lancet Respir Med 2019 Feb;7(2):129-140

Haemodynamic effects of cold versus warm fluid bolus in healthy volunteers: a randomised crossover trial.
Wall O, Ehrenberg L, Joelsson-Alm E, Mårtensson J, Bellomo R, Svensén CH, et al
Crit Care Resusc 2018 12;20(4):277-284