Anestesi - Christer Svensén

Christer Svensén och hans grupp studerar effekter av vätsketillförsel, cirkulationsövervakning före, under och efter operation.

Vätsketillförsel med ledning av blodtryck och urinproduktion har ofta lett till för stor tillförsel och att patienten lagrar onödig vätska i kroppen vilket påverkar såväl sjuklighet som mortalitet. Studier görs av infusionslösningars distribution och kinetik i kroppen vid olika patologiska tillstånd samt av olika metoder för att bedöma vätskestatus. Framförallt studeras vätsketillförsel till patienter i samband med sepsis och septisk chock.

Forskningen bygger till stor del på kunskap från gruppens hemodynamiska forskning. Med hjälp av modeller påminnande om de inom farmakokinetiken, där läkemedelsdistribution i kroppen studeras över tid, har studier av infusionslösningars distribution i kroppen gjorts vid olika sjukdomstillstånd med hjälp av volymkinetik.

Inom ett doktorandprojekt i Stockholm studeras vätsketillförsel till intensivvårdspatienter med hjälp av ett passivt benlyfttest. Denna studie har attraherat ett flertal forskare och nya projekt har skapats kring denna patientgrupp. I samband med detta har också ett non invasivt kontinuerligt patientövervakningssystem installerats på en kirurgisk vårdavdelning och här görs en före-efter studie för att se om antalet incidenter kan reduceras.

Vidare sker samarbete med en grupp vid universitetet i Vilnius, Litauen, kring utvecklingen av non invasiv övervakning. Gruppen utvecklar en halvstängd loop i syfte att ge rätt mängd vätska vid rätt tillfälle så att inte kroppen övervätskas. Samarbete sker också med en forskargrupp vid UTMB Health, Texas, respektive med flera forskare i Kina.

Forskargruppsledare

Christer Svensen

MD, PhD, Professor

Forskargrupp

Anna Augustsén, MD

Elisabeth Andersson, MD

Anca Balintescu, MD

Jacob Broms, MD

Jens Christensen, MD

Maria Cronhjort, MD, PhD

Eva Joelsson-Alm, CCRN, PhD

Sandra Jonmarker, MD

Rebecka Rubenson Wahlin, MD, PhD

Fredrik Sjöberg, CCRN, Research nurse

Gisela Vogel, CCRN

Olof Wall, MD

Samverkan

Anna Schandl, CCRN, PhD

Audrius Andrijauskas, MD, PhD, Vilnius

Mattias Gunther, MD, PhD

Mike Kinsky, MD, UTMB Health, Texas

Husong Li, MD, PhD, UTMB Health, Texas

Samverkan näringsliv

Masimo, Inc

Sangair

Braun

Fresenius KABI

Artiklar

Population Kinetics of 0.9% Saline Distribution in Hemorrhaged Awake and Isoflurane-anesthetized Volunteers.
Nyberg J, Li H, Wessmark P, Winther V, Prough DS, Kinsky MP, Svensén, CH.
Anesthesiology 2019 09;131(3):501-511

Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, prospective observational study.
Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, Jonsson Fagerlund M, Hoeft A, Hollmann M, et al
Lancet Respir Med 2019 Feb;7(2):129-140

Haemodynamic effects of cold versus warm fluid bolus in healthy volunteers: a randomised crossover trial.
Wall O, Ehrenberg L, Joelsson-Alm E, Mårtensson J, Bellomo R, Svensén CH, et al
Crit Care Resusc 2018 12;20(4):277-284

Multimodal General Anesthesia: A Principled Approach to Producing the Drug-Induced, Reversible Coma of Anesthesia.
Egan TD, Svensén CH
Anesth. Analg. 2018 11;127(5):1104-1106

Prehospital Invasive Arterial Pressure: Use of a Minimized Flush System.
Karlsson J, Linde J, Svensén CH, Gellerfors M
Prehosp Disaster Med 2018 Oct;33(5):490-494

Can noninvasive hemoglobin measurement reduce the need for preoperative venipuncture in pediatric outpatient surgery?
Zeng R, Svensén CH, Li H, Xu X, Skoog Svanberg A, Liu H, et al
Paediatr Anaesth 2017 Nov;27(11):1131-1135

Impact of hemodynamic goal-directed resuscitation on mortality in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis.
Cronhjort M, Wall O, Nyberg E, Zeng R, Svensén CH, Mårtensson J, et al
J Clin Monit Comput 2018 Jun;32(3):403-414

Association between fluid balance and mortality in patients with septic shock: a post hoc analysis of the TRISS trial.
Cronhjort M, Hjortrup PB, Holst LB, Joelsson-Alm E, Mårtensson J, Svensén CH, et al
Acta Anaesthesiol Scand 2016 Aug;60(7):925-33

Monitoring micro-vascular reactivity: a tool for guiding fluid therapy?
Svensén CH
Anaesthesia 2016 07;71(7):747-50

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for determining fluid distribution and elimination in pediatric patients undergoing minor surgery.
Lian Q, Li H, Zeng R, Lang J, Shangguan W, Liu H, Wang B, Rodhe PM, Svensén CH
J Clin Monit Comput 2015 Feb;29(1):41-6