Skip to main content

Anestesi - Christer Svensén

Christer Svensén och hans grupp studerar effekter av vätsketillförsel, cirkulationsövervakning före, under och efter operation.

Vätsketillförsel med ledning av blodtryck och urinproduktion har ofta lett till för stor tillförsel och att patienten lagrar onödig vätska i kroppen vilket påverkar såväl sjuklighet som mortalitet. Studier görs av infusionslösningars distribution och kinetik i kroppen vid olika patologiska tillstånd samt av olika metoder för att bedöma vätskestatus. Framförallt studeras vätsketillförsel till patienter i samband med sepsis och septisk chock.

Forskningen bygger till stor del på kunskap från gruppens hemodynamiska forskning. Med hjälp av modeller påminnande om de inom farmakokinetiken, där läkemedelsdistribution i kroppen studeras över tid, har studier av infusionslösningars distribution i kroppen gjorts vid olika sjukdomstillstånd med hjälp av volymkinetik.

Inom ett doktorandprojekt i Stockholm studeras vätsketillförsel till intensivvårdspatienter med hjälp av ett passivt benlyfttest. Denna studie har attraherat ett flertal forskare och nya projekt har skapats kring denna patientgrupp. I samband med detta har också ett non invasivt kontinuerligt patientövervakningssystem installerats på en kirurgisk vårdavdelning och här görs en före-efter studie för att se om antalet incidenter kan reduceras.

Vidare sker samarbete med en grupp vid universitetet i Vilnius, Litauen, kring utvecklingen av non invasiv övervakning. Gruppen utvecklar en halvstängd loop i syfte att ge rätt mängd vätska vid rätt tillfälle så att inte kroppen övervätskas. Samarbete sker också med en forskargrupp vid UTMB Health, Texas, respektive med flera forskare i Kina.

Forskargruppsledare

Christer Svensen

MD, PhD, Professor

Forskargrupp

Anna Augustsén, MD

Jacob Broms, MD

Maria Cronhjort, MD, Forskarstuderande

Mikael Gellerfors, MD, Forskarstuderande

Eva Joelsson-Alm, RN, PhD, Handledare

Mona Britt Divander, RN, Forskningssköterska

Samverkan

Olof Wall, MD

Audrius Andrijauskas, MD, PhD, Vilnius

Giedrius Kvederas, MD, Vilnius

Ruifeng Zeng, MD, Wenzhou, China

Husong Li, MD, PhD, UTMB Health, Texas

Artiklar

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for determining fluid distribution and elimination in pediatric patients undergoing minor surgery.
Lian Q, Li H, Zeng R, Lang J, Shangguan W, Liu H, Wang B, Rodhe PM, Svensen CH.
J Clin Monit Comput 2015 Feb;29(1):41-6

Evaluation of hydration status calculated from differences in venous and capillary plasma dilution during stepwise crystalloid infusions: A randomized crossover study in healthy volunteers.
Svensen CH, Stankevičius E, Broms J, Markevičius V, Andrijauskas A
Medicina (Kaunas) 2014 ;50(5):255-62

The maintenance and monitoring of perioperative blood volume.
Iijima T, Brandstrup B, Rodhe P, Andrijauskas A, Svensen CH
Perioper Med (Lond) 2013 May;2(1):9

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for volume kinetic analysis in an emergency room setting.
Sjöstrand F, Rodhe P, Berglund E, Lundström N, Svensen C
Anesth. Analg. 2013 Feb;116(2):337-42

Modelling of peripheral fluid accumulation after a crystalloid bolus in female volunteers - a mathematical study.
Rodhe P, Drobin D, Hahn R, Wennberg B, Lindahl C, Sjöstrand F, Svensen CH.
Comput Math Methods Med 2010 Dec;11(4):341-51

Hypoproteinemia does not alter plasma volume expansion in response to a 0.9% saline bolus in awake sheep.
Brauer KI, Brauer LP, Prough DS, Rodhe P, Hahn RG, Traber LD, Svensen CH.
Crit Care Med. 2010 Oct;38(10):2011-5.

The use of a noninvasive hemoglobin monitor for volume kinetic analysis in an emergency room setting.
Sjöstrand F, Rodhe P, Berglund E, Lundström N, Svensen C
Anesth. Analg. 2013 Feb;116(2):337-42