Translationell barncancerforskning

Det övergripande målet med vår forskning är att få fler barn att överleva cancer och allvarliga hematologiska sjukdomar (histiocytoser). Vi har flera projekt rörande olika aspekter av dessa sjukdomar på klinisk, molekylär och cellulär nivå samt även klinisks prövningar. Mer information om våra forskningsområden finns i länkarna nedan:

  • Epitranscriptomics in akute lymfoblastic leukemia. PI: Frida Holm

 

Medlemmar i forskargruppen

Nikolas Herold, MD, PhD, barnläkare, docent

Anette Langebäck, PhD, forskningssamordnare 

Ingrid Lilienthal, MD, PhD, post doc 

Nikolaos Tsesmetzis, PhD, post doc 

Agnes Luise Sorteberg, doktorand

Hala Habash, doktorand

Linnea Ek, MD, barnläkare, doktorand

Rakan Naboulsi, PhD, post doc

Magdalena Barbachowska, PhD, post doc

Siliva Angori, PhD, post doc

Dawei Song, PhD, post doc

Eva Kroschel, amanuens

Borja Agiree Mikelarena, forskningsassistent

Maria Sjöborg Alpman, MD, barnläkare, doktorand 

Agneta Månsson-Broberg, MD, PhD, överläkare, adjungerad adjunkt

Jan-Inge Henter, MD, PhD, barnläkare, professor 

Désirée Gavhed, PhD, senior forskningsspecialist/avdelningsadministratör 

Tatiana von Bahr Greenwood MD, PhD, Barnläkare, anknuten forskare 

Malin Sveijer, Md, barnläkare, doktorand

Magdalini Lourda, PhD, senior forskningsspecialist, adjungerad

Daniel Hagey, PhD, post doc, adjungerad 

Elisabet Bergsten, PhD, data manager 

Frida Holm, PhD, biträdande lektor 

Sabina Enlund, doktorand

Shahrzad Shirazi Fard, PhD, biträdande lektor

 

Alumni

Lars Ährlund-Richter PhD, professor emeritus 

Marie Meeths, MD, PhD, barnläkare

AnnaCarin Horne, MD, PhD, barnläkare

Selma Olsson Åkefeldt, MD, PhD, barnläkare

Maja Ideström, MD, PhD, barnläkare

Egle Kvedaraite, MD, PhD 

Alexandra Löfstedt, MD, PhD

Jelaine Legaspi
2024-03-26