Ingrid Lilienthal

Assistent Klinisk
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Herold, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Assistent Klinisk, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI