Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter

Professor
E-postadress: jan-inge.henter@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Läkarexamen vid Uppsala Universitet 1980 och AT i Uppsala län (1980-1981). Därefter specialistutbildning i pediatrik i Stockholm (1982-1987). Avhandling vid Karolinska Institutet 1990, med fokus på hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH).

  Kliniskt subspecialiserad i barnhematologi/barnonkologi. Professor vid Karolinska Institutet 2004.

  Forsknings- och utbildningsdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset 2012-2017.

  UTBILDNING
  1973-1980 Läkarutbildning, Uppsala Universitet
  1976-1979 Ekonomlinjen (3-år, motsv civilekonom), Uppsala Universitet
  1980-1981 Legitimerad läkare
  1982-1987 Specialist i pediatrik
  1986-1990 Dr Med Sci (Ph.D.), Dept of Pediatrics, Karolinska Institutet

  AKADEMISKA PRISER OCH UTMÄRKELSER
  2002: Barncancerfondens Jubileumspris
  2003: Alvarengas pris (utdelat av Svenska Läkaresällskapet)
  2011: Lennanders pris (utdelat av Svenska Läkaresällskapet)
  2011: Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris
  2016: Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris

Forskningsbeskrivning

 • Det huvudsakliga forskningsintresset är de histiocytära sjukdomarna, särskilt hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) och Langerhans cellhistiocytos (LCH).

  Har utvecklat de diagnostiska kriterierna för HLH och var principal investigator (PI) för de internationella kliniska studierna HLH-94 och HLH-2004. Har även studerat biologiska och genetiska defekter vid HLH. Ett annat intresse är olika sekundära former av HLH.

  Beträffande LCH så driver vi kliniska och biologiska studier med det övergripande målet att reducera komplikationer och mortalitet.

  Bland övriga forskningsområden kan nämnas andra blodsjukdomar, samt vård i livets slutskede.

  President i Histiocyte Society 2004-2007, samt grundare och första president i föreningen the International Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs (ICORD).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI