Anestesi och intensivvård – Rebecka Rubenson Wahlin och Anna Schandls forskargrupp

Vår forskning

Som en integrerad del av FoU-verksamheten finns den kliniska forskningsenheten. Vid enheten finns två forskningssjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet inom patientnära klinisk forskning, studiemonitorering samt komplex datainsamling och biobanking. Enheten har ett välstrukturerat system för studieövervakning och uppföljning. 

Forskningsprojekt

Läs mer om respektive projekt under respektive forskares profilsida

Anestesi/perioperativ vård

Vätskebehandling och hemodynamik –  Rebecka Rubensson Wahlin, Eva Joelsson-Alm, Christer Svensén

Luftvägshantering – Mattias Günther

Intensivvård 

Vätskebehandling vid sepsis och intensivvård – Rebecka Rubenson Wahlin, Eva Joelsson-Alm

Diabetes hos kritiskt sjuka patienter – Anca Balintescu

Långtidsuppföljning efter kritisk sjukdom – Eva Joelsson-Alm, Anna Schandl, Gisela Vogel

Behandling av kritiskt sjuka med Covid-19 – Rebecka Rubensson Wahlin, Mattias Günther, Eva Joelsson-Alm, Anna Schandl, Christer Svensén

Oxygenprojekt på septisk gris – Mattias Günther, Christer Svensén

Akutsjukvård/Prehospital sjukvård

Sepsis, tidig upptäckt och behandling  – Rebecka Rubenson Wahlin, Eva Joelsson-Alm

Akut bedömning och behandling av traumatisk hjärnskada – Rebecka Rubenson Wahlin

Sepsis, tidig upptäckt och behandling inom ambulanssjukvården – Rebecka Rubenson Wahlin

Akut bedömning och behandling av TBI och geriatriskt trauma – Rebecka Rubenson Wahlin

Samverkan

Alice Kane, Harvard University/University of Washington

Eric Thelin, Karolinska Universitetssjukhuset

CRIC nätverket

Denise Bäckström, KMC, Linköping Universitet 

Publikationer

Utvalda publikationer

Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock.
Meyhoff TS, Hjortrup PB, Cronhjort M, Joelsson-Alm E, et al. 
N Engl J Med 2022 Jun;386(26):2459-2470

Effect of 12 mg vs 6 mg of Dexamethasone on the Number of Days Alive Without Life Support in Adults With COVID-19 and Severe Hypoxemia: The COVID STEROID 2 Randomized Trial.
Munch MW, Wahlin RR, Cronhjort M, Hollenberg J, et al.
JAMA 2021 Nov;326(18):1807-1817

Long-term outcomes of dexamethasone 12 mg versus 6 mg in patients with COVID-19 and severe hypoxaemia.
Granholm A, Kjær MN, Cronhjort M, Wahlin RR, et al.
Intensive Care Med 2022 May;48(5):580-589

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: a multinational study.
Milton A, Schandl A, Soliman IW, et al.
Intensive Care Med 2018 Dec;44(12):2038-2047

Intensive care nurses' lived experience of altruism and sacrifices during the Covid-19 pandemic: A phenomenological study.
Slettmyr A, Arman M, Andermo S, Schandl A, et al.
J Adv Nurs 2023 Jan;79(1):244-253

Glycemic Control and Risk of Sepsis and Subsequent Mortality in Type 2 Diabetes.
Balintescu A, Lind M, Franko MA, Oldner A, Cronhjort M, et al.
Diabetes Care 2022 Jan;45(1):127-133

Stabilizing life: A grounded theory of surviving critical illness.
Vogel G, Joelsson-Alm E, Forinder U, Svensen C, Sandgren A
Intensive Crit Care Nurs 2021 Dec;67():103096

An observational study of intermediate- or high-dose thromboprophylaxis for critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Litorell J, Dahlberg M, Stackelberg O, Everhov ÅH, Söderberg M, Rubenson-Wahlin R, Günther M, Mårtensson J, Hollenberg J, Joelsson-Alm E, Cronhjort M
Acta Anaesthesiol Scand 2022 Mar;66(3):365-374

Family members' experiences of COVID-19 visiting restrictions in the intensive care unit-A qualitative study.
Forsberg T, Isaksson M, Schelin C, Lyngå P, Schandl A
J Clin Nurs 2023 Jan;():

Dosing of thromboprophylaxis and mortality in critically ill COVID-19 patients.
Jonmarker S, Hollenberg J, Dahlberg M, Stackelberg O, Litorell J, Everhov ÅH, Järnbert-Pettersson H, Söderberg M, Grip J, Schandl A, Günther M, Cronhjort M
Crit Care 2020 Nov;24(1):6534(1):653

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen