Åldrande och hälsa – Karin Modig forskargrupp

Vi studerar hur livslängd och hälsa förändras tillsammans och parallellt, samt det övergripande sjukdomspanoramat för den åldrande befolkningen. Vårt övergripande mål är att öka kunskapen om åldrandeprocessen, utvecklingen av förväntad livslängd i förhållande till total förväntad livslängd och potentiella konsekvenser för samhället. Det kommer i bättre förberedelse inför den femte epidemiologiska transitionen som för närvarande äger rum.

Karin Modigs forskargrupp, IMM

Vår forskning

Vår forskning handlar om åldrande ur ett befolkningsperspektiv. Vi studerar livslängd, hur gamla människor kan bli, vad som har drivit ökningen av livslängd under de senaste decennierna, hur hälsan har utvecklats parallellt med den ökande livslängden, liksom konsekvenserna av en åldrande befolkning för individer, för anhöriga, för vården och för samhället i stort. Vi bedriver i huvudsak epidemiologiska studier, men arbetar nära demografi, sociologi, klinisk medicin och omvårdnad. 

Vår forskning bygger i huvudsak på longitudinella data om diagnoser och vårdutnyttjande från primärvård och specialistvård, liksom från läkemedelsanvändning, förskrivning av hjälpmedel, och social omsorg. Även enkätstudier och kvalitativa studier förekommer.

Vi värnar om en öppen dialog och samarbete. Vi har många samarbetspartners i våra projekt, både i Sverige och internationellt. Hör gärna av dig till forskargruppledare Karin Modig om du vill diskutera mer. 

Mer information om forskningen finns under fliken Projekt.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Schmidt-Mende, Katharina
  • Talbäck, Mats

Projekt

  • Hundraåringar   
  • Fall och frakturer  
  • Osteoporos  
  • Hjärtsvikt och förmaksflimmer  
  • Demens 
  • Covid 19 
  • Vård och omsorg för äldre personer 
Nyckelord:
Benskörhet Demens Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Förmaksflimmer Förväntad livslängd Geriatrik Hjärtsvikt Hundraåringar Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Hälsojusterade levnadsår Höftfrakturer Kardiologi Kohortstudier Primärvård Sjukhusvistelse Sjuklighet Åldersgrupper Åldrande Visa alla
Anna Persson
2024-05-03