Anders Ahlbom

Anders Ahlbom

Professor Emeritus/Emerita
E-postadress: anders.ahlbom@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Modig, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor emeritus i epidemiologi och tidigare prefekt och föreståndare för Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och tidigare forskare vid epidemiologiska institutionen, Harvard University.

  Det övergripande målet för min forskning har varit att öka förståelsen för hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar risken för sjukdom, särskilt cancer och hjärt-kärlsjukdom. Metod och teori vid fastställande av orsakssamband och sjukdomsetiologi har alltid varit en viktig del. Jag varit djupt involverad i hälsoriskbedömningar kopplade till miljö- och livsstilsfaktorer, framför allt med koppling till WHO och EU. Undervisning i epidemiologisk metodik och teori vid Karolinska Institutet och internationellt har varit en viktig del av arbetet under hela min karriär och jag är medförfattare till flera läroböcker varav en utgivits på ett dussin språk.

  Utbildning:
  Stockholms universitet
  Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad mot ett forskningsprogram om den åldrande befolkningen som startades för ett antal år sedan. Den övergripande frågeställningen är hälsotillståndet i den ökande andelen äldre i befolkningen. Det har föreslagits att den fortlöpande ökningen av livslängden kommer att följas av en parallell förskjutning av sjuklighet och ohälsa mot högre åldrar, men den motsatta uppfattningen finns också, att ett längre liv kommer att leda till en längre period av ohälsa och vårdberoende.

  Bättre kunskap om detta är avgörande för frågan om den ökande livslängden kommer att bestå av friska eller sjuka år. Kopplat till detta finns grundläggande frågor om ifall det finns en gräns för hur mycket medellivslängden kan öka, ökar också den maximala livslängden när medellivslängden ökar och hur ser mortaliteten ut i slutet av livet. Detta är frågor av stort inomvetenskapligt intresse som också är av största betydelse för hur den åldrande befolkningen påverkar samhället vad gäller pensionsålder, hälso-och sjukvårdsbehov, arbetskraftstillgång och annat.

  Forskningen finansieras av Forte. Vi samarbetar med forskare vid Max Planck Institute for Ageing Research, Rostock, Tyskland

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI