Karin Modig

Karin Modig

Lektor | Docent
E-postadress: karin.modig@ki.se
Telefon: +46852480153
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Modig, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade hösten 2010 vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Jag gjorde därefter min min postdoc vid IMM och blev 2015 docent i epidemiologi. För närvarande är jag senior Lektor vid enheten för epidemiologi vid IMM. Min forskargrupp, Åldrande och hälsa, bedriver forskning om åldrande, livslängd och hälsa hos den åldrande befolkningen. Jag har under många år arbetat med de nationella befolkningsregistren i Sverige och har ett intresse för validiteten i dessa. Jag är medlem i styrgruppen för SINGS (The Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research) och föreläser om epidemiologiska metoder och registerbaserad forskning både på forskarutbildnings- och doktorandnivå.
  Jag var gästforskare vid Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Tyskland mellan 2016-2019, och jag har fortfarande ett nära samarbete med institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Det övergripande målet med min forskning är att på ett heltäckande sätt klargöra de avgörande faktorerna för ökad livslängd och förstå hur frisk eller sjuk den förlängda livslängden är. Vår forskning omfattar metodologiska frågor om användningen av svenska registerdata för studier av åldersrelaterade sjukdomar. Eftersom åldrande är ett mångfacetterat och interdiciplinärt område har min forskningsstrategi ett nära samarbete med kliniker som representerar olika specialiteter, statistiker och demografer. Vår dominerande metod är omfattande kvantitativ analys, som kännetecknas av longitudinella undersökningar och trendanalyser. På senare tid har vi dock även inkluderat kvalitativa studier, antingen för att generera hypoteser eller för att ytterligare förstå vissa av de resultat som observerats i kvantitativa observationsstudier.

Undervisning

 • Jag ser undervisning och handledning som en naturlig och viktig del av att vara forskare vid ett universitet. Undervisning och kursledning utgör cirka 30% av min tid. Totalt har jag mer än 700 föreläsningstimmar. Utöver detta tillkommer handledning av masterstudenter och doktorander.
  För närvarande är jag främst involverad i två utbildningsprogram som kursledare och lärare, den svenska tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) http://ki.se/en/education/swedish-interdisciplinary-graduate-school-in-register-based-research, och masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid KI https://education.ki.se/programme-syllabus/4FH19
  I SINGS är jag co-director och medlem i styrgruppen vilket innebär att jag tar en stor del i att organisera och planera forskarskolan, dess kurser och innehåll. Jag är kursansvarig för tre kurser inom forskarskolan, "Att använda data från svenska register för forskningsändamål", "Analyser av bias" och "Longitudinella metoder", vardera 1, 5 högskolepoäng. Huvudkoordinator för SINGS är Anita Berglund, som jag har ett nära samarbete med.
  I masterprogrammet i folkhälsa är jag kursansvarig för en 7, 5 hp kurs i masterprogrammet i folkhälsa vid KI, "Epidemiologiska metoder för att studera hälsans bestämningsfaktorer".Detta innebär att planera kursen och sätta upp dess kursplan och läroplan, samordna innehållet i kursen med de andra kurserna i programmet, ge föreläsningar, seminarier och sätta upp samt korrigera tentorna.Kursen har cirka 50 internationella studenter varje år.
  Utöver de ovan beskrivna undervisningsaktiviteterna föreläser jag regelbundet om epidemiologi, studiedesign, metoder, register med mera vid flera utbildningsprogram. Jag handleder också regelbundet masterstudenter för deras avhandlingar.
  Kompetens inom ämnesområdet:Epidemiologi och epidemiologiska metoder, svenska register och registerbaserad forskning, kohortstudier, folkhälsa.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010

Handledare

 • Karolina Gustavsson, Muti-omics of aging and risk for dementia, 2024
 • Eric Chen, How are heart failure patients diagnosed and treated in primary care? To what extent are treatment recommendations followed for older multi-diseased heart failure patients? A mixed-methods project in Swedish primary care, 2023
 • Hanna Bring, Potentially preventable emergency department visits in frail older patients in Region Stockholm: trigger factors and variations between primary care practices, 2022
 • Yuge Zhang, Determinants of- and pathways to an exceptionally long life. Analyses of centenarians and non-centenarians in relation to biomarkers, health profiles and disease trajectories.
 • Ehrlinder Hanne, Förmaksflimmer: Risker och vinster med antikoagulation hos äldre
 • Katarina Greve, Hip Fractures in an Aging Population

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI