Kenny Rodriguez-Wallberg

Kenny Rodriguez-Wallberg

Adjungerad Professor | Docent
Telefon: +46852481213
Besöksadress: BioClinicum J 5:30 Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Rodriguez-Wallberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mitt forskningsområde och specialitet fokuserar på effekten av
  cancerbehandlingar på fertilitet och möjligheten till förebyggande
  behandling genom fertilitetsbevarande åtgärder. Det här är ett relativt
  nytt forskningsområde som i Sverige kallas reproduktiv onkologi. Det finns i
  nuläget ett flertal behandlingar som används för att säkra fertiliteten
  hos cancerpatienter och jag och mitt team jobbar för att protokollen och
  möjligheterna för den här patientgruppen ska sättas i en onkologisk
  kontext med avseende på överlevnad och utfall.

Forskningsbeskrivning

 • Mer information finns på den engelska sidan [1]
  [1] https://staff.ki.se/people/kenrod

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI