Hana Shabana

Hana Shabana

Anknuten till Forskning
E-postadress: hana.shabana@ki.se
Besöksadress: BioClinicum J 5:30 Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Rodriguez-Wallberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som doktorand i Kenny Rodriguez-Wallbergs forskargrupp vid Institutionen för
  onkologi-patologi studerar jag mikrobiomets inverkan på assisterad
  reproduktion och graviditeter.
  Efter avslutad läkarutbildning vid Köpenhamns universitet och
  specialisttjänstgöring i obstetrik och gynekologi i Sörmlands län,
  arbetar jag nu sedan 2021 som specialist på Reproduktionsmedicin center vid
  Karolinska Universitetssjukhuset och genomgår European Society of Human
  Reproduction and Embryology (ESHRE) subspecialitetsutbildning i reproduktiv
  medicin

Forskningsbeskrivning

 • Mikrobiomet är mikrobiella samhällen som lever symbiotiskt i
  människokroppen. Next-generation sequencing är en metod som har visat på
  existensen av mikrobiomer i den kvinnliga och manliga reproduktionsapparaten.
  Dessa mikrobiomer kan ha inverkan på fertiliteten, lyckad embryoimplantation
  och graviditetsutveckling vid provrörsbefruktning. Våra studier är av stor
  vikt eftersom infertilitet är en multifaktoriell sjukdom, och patienter som
  genomgår provrörsbefruktning kan ha ytterligare ko-morbiditeter och behöva
  specifika behandlingar.
  Projektets syfte är att få en bättre förståelse för den kliniska
  inverkan av mikrobiomet på provrörsbefruktningen (IVF). Därför inkluderas
  barnlösa par som ska genomgå IVF-behandling. Doktorandprojektet består av
  fyra separata studier som undersöker olika aspekter av mikrobiomet och
  reproduktionen. I de epidemiologiska studierna kommer läkemedel med känd
  inverkan på mikrobiomet att inkluderas. I de kliniska studierna kommer
  mikrobiomets mångfald och dominans att mätas från olika biologiska prover,
  och dess inverkan på reproduktionsresultatet kommer att undersökas.
  Dessutom kommer patienternas läkemedel och ko-morbiditeter att studeras och
  om det kan påverka kroppens mikrobiom för de som har blivit spontant
  gravida och via provrörsbefruktning kommer att inkluderas. Genom att
  förstå mikrobiomets roll i reproduktionen, hoppas vi kunna utveckla mer
  specifika och individanpassade behandlingar för infertilitet och öka
  chanserna för ett lyckat graviditetsresultat.
  Var god och läs mer om studierna på www.swebiofertil.se

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI