Guro Gafvelin

Guro Gafvelin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: guro.gafvelin@ki.se
Besöksadress: L8:01, CMM Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Grönlund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är immunolog och har varit aktiv inom allergiforskningsfältet sedan
  2007. Min forskning har främst handlat om allergener och immunreglering i
  allergi och inflammation. Min nuvarande forskning är fokuserad på 1)
  immunreglering vid allergi, särskilt genom allergivaccination, och 2)
  autoreaktiva T-celler. Kompetens: proteinkemi, molekylärbiologi, cellbiologi
  och immunologi. Erfarenhet av karakterisering av T-cellsrespons,
  allergenkarakterisering, experimentella allergi/astma modeller, vaccin- och
  adjuvansforskning samt klinisk prövning.
  Doktor i medicinsk vetenskap (biokemi) vid Karolinska Institutet 1990,
  avhandlingens titel: “Isolation and characterization of variant forms of
  secretin and vasoactive intestinal peptide -with special emphasis on their
  biosynthesis”
  Postdoc på Karolinska Institutet och Stockholms universitet:
  molekylärbiologi och membranproteinbiologi
  Postdoc, forskare and senior forskare på Karolinska Institutet,
  Institutionen för medicin, Enheten för klinisk immunologi och allergi.
  Docent i molekylär immunologi 2001.
  Director of Immunology och koordinator för FP7 EU projekt, Viscogel AB
  2010-2014.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, inriktn. docent i molekylär immunologi, KI, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI