Hans Grönlund

Hans Grönlund

Senior Forskare | Docent
E-postadress: hans.gronlund@ki.se
Besöksadress: , Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Grönlund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i immunologi på Karolinska Institutet och leder sedan 2010
  Enheten Terapeutisk immundesign (TID) på Institutionen för klinisk
  neurovetenskap. Att sprida och fördjupa kunskap motiverar mig, i
  synnerhet i multidisciplinära projekt som syftar till att omvandla basal
  kunskap om vårt immunsystem, via molekylärbiologiskt framtagna molekyler
  till diagnostik och botande behandling av patienter. Denna forskning har
  stor betydelse för att bota multipel skleros, allergi och cancer.
  Jag disputerade 2005 på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Diagnosis
  and treatment of IgE-mediated allergy: new approches using recombiant
  allergens”.
  Under åren 1996 - 2020 har jag publicerat 93 refereegranskade artiklar i
  internationella vetenskapliga tidskrifter. Jag har även erfarenhet från
  industrin och är grundare av företagen NEOGAP AB och Medi-tec AB.

Forskningsbeskrivning

 • Vi designar, producerar och renar proteiner och peptider för diagnostik
  och behandling inom sjukdomsområdena cancer, allergi, multipel skleros och
  SARSCoV2. Inom cancer har vi utvecklat en metod för att skräddarsy
  personlig behandling baserat på sekvensering, immunogen ranking
  samt produktion av neoepitoper för vaccinutveckling och transfusion av
  tumör-specifika autologa T-celler. Vi siktar på en klinisk prövning av
  patienter med kolon eller rektalcancer under 2022.
  Inom multipel skleros (MS) utnyttjar vi vår T-cellsplattform för att
  identifiera nya autoantigen. Syftet är att förbättra diagnostik och
  ytterst skapa botande behandling. Här samarbetar vi med renomerade forskare
  inom och utom Sverige
  Vi har under de senaste 20 åren forskat på förbättrad diagnostik och
  behandling av pälsdjursallergi vilket resulterat i vaccinkandidater och
  förbättrad diagnostik. Vi är inom alla våra projekt beroende av
  fungerande samarbeten med vuxen och barnkliniker,
  patientorganisationer, små och medelstora företag och forskande kolleger
  runt om i världen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, 2011
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI