Studier av vävnadsmikrobiologi och -immunologi – Mattias Svensson forskargrupp

Gruppens forskning syftar till att förstå hur vävnadsmikromiljön påverkar immuncellssvar och immunmedierad patologi. Speciellt fokus ligger på vävnadsspecifika cellers förmåga att forma myeloida cellers funktion vid bakterieinfektioner, såväl som kroniska inflammationstillstånd. Målet är att identifiera nya biomarkörer för precisionsdiagnostik och förbättrad prognostisering, samt implementering av nya skräddarsydda terapeutiska strategier.

Om vår forskning

Gruppens forskning syftar till att förstå hur vävnadsmikromiljön påverkar bakterieegenskaper, immuncellssvar och immunmedierad patologi. Speciellt fokus är på vävnadsspecifika cellers förmåga att forma myeloida cellers funktion vid bakterieinfektioner, såväl som vid kroniska inflammationstillstånd.

Vi använder den senaste teknologin och drar fördel av våra senaste framsteg inom utvecklingen av immunokompetenta organotypiska vävnader. Dessa vävnader efterliknar specifika vävnader optimerade för studier av infektioner på specifika platser, t.ex. lunga och hud. Målet är att identifiera nya biomarkörer för precisionsdiagnostik och förbättrad prognostisering, samt implementering av nya skräddarsydda terapeutiska strategier.

Huvudfokus för gruppen är att förstå förmågan hos vävnadsspecifika celler, såsom fibroblaster, att forma myeloida immuncellers funktion vid bakterieinfektioner samt vid kroniska inflammatoriska tillstånd.

Målet med vår forskning är att:

  • Utveckla skräddarsydda mänskliga immunokompetenta organotypiska modeller för att identifiera sjukdomsmekanismer, upptäcka biomarkörer och validera interventioner vid infektionssjukdomar orsakade av bakterier.
     
  • Använda identifierade sjukdomsmekanismer för att utveckla skräddarsydd terapi och implementera personlig medicin vid akuta infektionssjukdomar orsakade av bakterier
     
  • Identifiera centrala värdegenskaper som i vävnadsmiljön driver bakteriers beteende och egenskaper, så som biofilm- och persistensegenskaper.

Särskilt fokus på grampositiva bakterier

Av särskilt intresse är de två grampositiva bakterierna Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus. Båda dessa grampositiva bakterier kan orsaka mycket aggressiva invasiva infektioner såsom toxisk chock, nekrotiserande lunginflammation och nekrotiserande fasciit som är associerade med betydande sjuklighet och dödlighet.

Läs mer om forskningen i Mattias Svenssons grupp på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer