Dekorativ bild av byggnaden inifrån

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) vid Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Forskningen vid CIM fokuserar på studier av människans immunsystem och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar.

Foto: Peter Holgersson

Nyheter, Centrum för infektionsmedicin (CIM) och ANA Futura

Kalender för CIM, ANA Futura, immunologi och infektionsmedicin