PhD students

Institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning samt omfattande forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Vår vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass.

Nyheter om forskning och aktiviteter vid institutionen för medicin, Huddinge

Kalender institutionen för medicin, Huddinge samt ANA Futura och NEO

Lediga tjänster vid institutionen för medicin, Huddinge