Institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver vi grundutbildning, forskarutbildning samt omfattande forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. MedH:s vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass.

MedH Nyheter

Kalender MedH

Lediga jobb MedH