Mattias Svensson

Mattias Svensson

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852483773
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 CIM Svensson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Expertis inom preklinisk forskning inom området immunologi och infektion,
  myeloida immunceller, värdpatogeninteraktioner och cellbiologi.
  Driver translationella projekt med bas i preklinisk vetenskap. Detta
  inkluderar deltagande i de två internationella projekt, PerAID och PerMIT,
  som fokuserar på personlig medicin vid infektionssjukdomar (2019-2024).
  Särskilt intresse för: Infektion och immunologi, med fokus på myeloida
  immun celler så som monocyter, dendritiska celler och makrofager vid akut
  och kronisk vävnadsinflammation.
  Nuvarande befattning: Forskargruppsledare, Docent.
  Är studierektor för Forskarutbildningen på Institutionen för Medicin,
  Huddinge och ordförande i Disputationskommittén på Karolinska Institutet.
  1995, MSc, Biologi, Lunds universitet, Sverige
  2000, PhD, Immunologi, Lunds universitet, Sverige
  2001-2004, Postdoktorala studier, London School of Hygiene and Tropical
  Medicin, London, UK
  2010, Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, Sverige

Forskningsbeskrivning

 • Jag leder en forskargrupp [1] på Centrum för Infektionsmedicin (CIM [2])
  inom Institutionen för medicin Huddinge. Gruppens forskning syftar till att
  förstå hur vävnadsmikromiljön påverkar bakterieegenskaper,
  immuncellssvar och immunmedierad patologi med speciellt fokus på
  vävnadsspecifika cellers förmåga att forma myeloida cellers funktion vid
  bakterieinfektioner såväl som kroniska inflammationstillstånd.
  Vi strävar efter att identifiera proteiner och metaboliter som är viktiga
  för vävnadsspecifika celler, såsom fibroblaster, att forma mikromiljön
  för myeloida immuncellers funktion och bakteriers specifika egenskaper.
  Målet är att:
  1. Utveckla skräddarsydda immunokompetenta organotypiska modeller med humana
  celler för att identifiera sjukdomsmekanismer, upptäcka biomarkörer och
  validera interventioner vid infektionssjukdomar orsakade av bakterier.
  2. Använda identifierade sjukdomsmekanismer för att utveckla skräddarsydd
  terapi och implementera personlig medicin vid akuta infektionssjukdomar
  orsakade av bakterier
  3. Identifiera centrala värdegenskaper som i vävnadsmiljön driver
  bakteriers beteende och egenskaper, så som biofilm- och
  persistensegenskaper.
  Av särskilt intresse är de två grampositiva bakterierna Streptococcus
  pyogenes och Staphylococcus aureus. Båda dessa grampositiva bakterier kan
  orsaka mycket aggressiva invasiva infektioner såsom toxisk chock,
  nekrotiserande lunginflammation och nekrotiserande fasciit som är
  associerade med betydande sjuklighet och dödlighet.
  [1] https://ki.se/medh/mattias-svensson-forskargrupp-studier-av-vavnadsmikrobiologi-och-immunologi
  [2] https://ki.se/medh/centrum-for-infektionsmedicin-cim

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI