Göran Pershagen

Göran Pershagen

Professor
E-postadress: goran.pershagen@ki.se
Telefon: +46852487137
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Ljungman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor sedan 1987 vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och var överläkare 1991-2022 vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Mina huvudsakliga aktiviteter är forskning, riskbedömning och undervisning på internationell, nationell och regional nivå. Jag var prefekt och föreståndare för Institutet för miljömedicin 2000-2009.

  Utbildning
  - Läkarexamen 1979
  - Med dr 1982
  - Docent 1983

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är fokuserad på hälsorisker förknippade med exponering för luftföroreningar och buller samt på riskfaktorer för astma och allergi. Molekylära markörer används för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att karaktärisera exponering och hälsoeffekter.

  Forskningen baseras på ett antal högkvalitativa epidemiologiska studier, bland annat flera födelsekohorter. Ett viktigt mål är att identifiera olika sjukdomsorsaker knutna till miljö och livsstil som underlag för förebyggande åtgärder. Förutom allergisjukdomar fokuseras min forskning på hjärt-kärlsjukdomar och cancer samt på metabola och respiratoriska sjukdomar.

  Finansiering
  - Europeiska unionen
  - Vetenskapsrådet
  - Naturvårdsverket

  Internationella samarbetspartner
  - Utrecht University
  - Helmholtz Zentrum München
  - ISGlobal Barcelona
  - Swiss Tropical and Public Health Institute Basel

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI