Charlotta Eriksson

Charlotta Eriksson

Senior Forskare
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Ljungman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är miljömedicinsk epidemiolog med bakgrund inom folkhälsovetenskap och hälsopedagogik. Mina nuvarande tjänster är som Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, och som Senior forskare (20%) vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har ett starkt intresse för hur den omgivande miljö påverkar folkhälsan och har därför specialiserat mig på hälsokonsekvenser av att leva i en urban miljö. Mina primära forskningsintressen är hälsoeffekter av trafikbuller, luftföroreningar och grönska med särskilt fokus på kardiometabola sjukdomar. Sedan 2023 leder jag Stockholms miljöhälsoprogram, ett forskningsprogram finansierat av Forte med det övergripande målet att bedöma och utveckla strategier för att bygga en hållbar stad som främjar jämlik folkhälsa bland invånare i urbaniserade områden.

Undervisning

 • Mina expertområden inom undervisning är analytisk epidemiologi och miljömedicin. Jag är verksam som ansvarig lärare och föreläsare inom ramen för utbildning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Genom åren har jag varit med och undervisat på flera olika utbildningsprogram som ges vid KI, däribland Läkarprogrammet, Masterprogrammet i Toxikologi och Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • God och jämlik miljöhälsa i en hållbar stad - Stockholms Miljöhälsoprogram
  FORTE
  1 October 2023 - 30 September 2029

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2012
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI