Petter Ljungman

Petter Ljungman

Senior Forskare | Docent
E-postadress: petter.ljungman@ki.se
Telefon: +46852487232
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Ljungman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är kardiolog och miljöepidemiolog. Jag växte upp i USA, Kenya, Indien, Chile, Italien och Sverige, erfarenheter som har bidragit till mitt intresse för global miljöhälsa. Dessutom är jag docent och forskargruppsledare vid Enheten för miljöepidemiologi, Institutet för miljömedicin, KI och överläkare i kardiologi på 

 • Danderyds sjukhus. Jag har studerat de kardiovaskulära effekterna av exponering för luftföroreningar i såväl nationella som europeiska samarbeten sedan 2004. Jag avslutade en 2-årig postdoc vid Harvard Medical School, där jag undersökte vaskulära effekter av luftföroreningar i Framingham Heart Study. 
 •  

 • Mina nuvarande forskningsintressen kretsar kring kardiovaskulära effekter av miljöexponering, inklusive luftföroreningar, omgivningsbuller samt omgivande temperatur. Nyligen utökade jag min forskning om luftföroreningar till att också inkludera låg- och medelinkomstländer som upplever extrema nivåer av luftföroreningar och snabb stadsutveckling. Tillsammans med kollegor vid Harvard och vid Public Health Foundation of India leder jag ett storskalig projekt för att mer omfattande bedöma PM2.5-nivåer över hela Indien och för att tillsammans med indiska hälsoforskare för att genomföra hälsoassociationsstudier för en rad olika outcomes. Jag tror att en viktig framtida inriktning inom forskningen är att undersöka möjligheterna att förebygga icke-smittsamma sjukdomar genom att skapa hälsosamma stadsmiljöer och omsätta forskning till plicy.

   

 • Jag har också ett uppdrag som expertkoordinator vid 

 • Centrum för hälsokriser på KI, inom området extremväder, klimat och hälsoeffekter.

   

 • CV:

  2016: 2+2 års anställning som biträdande professor inom det strategiska forskningsområdet (SFO) Epidemiologi
  2015: FORTE bidrag till junior forskare
  2012: 36-månaders COFAS Marie Curie Research Program-stipendium för postdoktoral forskning vid Harvard Medical School och Karolinska Institutet
  2012-2014: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) postdoc- och forskaranslag
  2012: Anslag från Hjärt-Lungfonden
  2019: Docent i epidemiologi
  2017: Biträdande lektor i epidemiologi
  2012-2014: Post doc Cardiovascular Epidemiology Research Unit, avdelningen för kardiologi, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
  2012: Specialist i kardiologi
  2010: Specialist i internmedicin
  2009: Doktorsexamen Karolinska Institutet på avhandlingen "Cardiovascular effects of short-term exposure to air pollution"
  1999: Läkarlegitimation
  1996: Läkarexamen Uppsala universitet

Forskningsbeskrivning

 • Pågående projekt:


  AIRFIB och DANTE: Om luftföroreningar och förmaksflimmer. Vi undersöker sambanden mellan kortvarig exponering för luftföroreningar i förhållande till bördan och uppkomsten av paroxysmalt förmaksflimmer med hjälp av handhållna EKG-apparater samt implanterade pacemakers och defibrillatorer. Finansierat av FORTE.

   

 • SCAC: Om källor till partikulära luftföroreningar, kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom. Med hjälp av detaljerade spridningsmodeller i Stockholm, Göteborg och Umeå undersöker vi vilka lokala utsläppskällor för partiklar som kan vara mest ansvariga för effekterna på dödlighet och 

 • förekomst av ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Finansieras av Naturvårdsverket.

   

 • ELAPSE: Om exponering för luftföroreningar på låg nivå och dödlighet och sjuklighet i Europa, Vi deltar i en europeisk multicenterstudie som leds av University of Utrecht. Studien använder hybridmodeller för luftföroreningar för att studera samband mellan dödlighet, hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer i det låga exponeringsområdet, samt utforska hur relevant nuvarande standarder för luftföroreningar är. Finansieras av Horisont 2020.

   

 • CHAIR-India: Om luftföroreningar, temperatur och hälsa i Indien: I detta internationella samarbete mellan Karolinska Institutet, Harvard T H Chan School of Public Health och Public Health Foundation of India, som även inkluderar forskare från Brown University, Boston University och Ben Gurion University of the Negev, Israel, skapar vi en omfattande utvärderingsmodell genom att tillämpa maskininlärningsalgoritmer för att uppskatta dagliga nivåer av luftföroreningar med fina partiklar (PM2.5) och omgivningstemperatur för varje kvadratkilometer i Indien sedan 2008. Genom att koppla historiska uppskattningar av luftföroreningar till befintliga hälsostudier kan vi sedan karakterisera sambanden mellan luftföroreningar och temperatur och olikasjukdomar som hjärt- och lungsjukdomar, demens, graviditet och förlossningsresultat. Finansierat genom Formas och donationer från Carl Bennet.

   

 • MiljöSCAPIS: Om vägtrafikbuller, luftföroreningar och kardiometaboliska utfall i den svenska hjärt-lungbildsstudien (SCAPIS). Spridningsmodeller för luftföroreningar och bullermodeller kommer att användas för att förstå hur miljöexponeringar kan påverka risken för åderförkalkning och metabolisk sjukdom som karakteriseras av avancerade datortomografiundersökningar hos 30 000 individer från 6 svenska städer. Finansieras genom FORTE.


  Tidigare projekt jag varit involverad i har bland annat handlat om luftföroreningar och ventrikulära arytmier hos ICD-patienter, hjärtstilleståndspatienter, vaskulär funktion i Framingham Heart-studien och biomarkörer för inflammation hos överlevare av hjärtinfarkt. Vi har också studerat sambandet mellan omgivningstemperatur och risken för hjärtstillestånd.

   

 • Doktorandhandledning:

  • Marcus Dahlquist, pågående, huvudhandledare
  • Joakim Olbers, pågående, biträdande handledare
  • Martin Jonsson, pågående, biträdande handledare
  • Auriba Raza, avslutad 2018, huvudhandledare

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-
 • Senior Forskare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI