Enheten för Biokemisk Toxikologi

Vår forskning är inriktad på cancer och endokrina störningar och omfattar mekanismer, riskbedömning och förebyggande åtgärder. För att förstå mekanismerna bakom dessa hälsoeffekter arbetar vi med olika cellmodeller och analyser av olika databaser. Vi utvecklar också nya metoder för riskbedömning. Andra områden av intresse är kombinerade effekter och könsskillnader. Framsteg inom dessa områden kommer att leda till förbättrad riskbedömning och utveckling av förebyggande strategier.

Forskargrupper

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, plan 3, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Adverse Outcome Pathways Endokrina disruptorer Komplexa blandningar Luftförorening Nanopartiklar Riskbedömning Toxikologi Tumörutveckling Visa alla
KD
Innehållsgranskare:
2024-06-17