Neurodegenerativa sjukdomar och Åldrande – Daniel Ferreira Forskargrupp

Inom gruppen så försöker vi förstå hur olika patologier påverkar hjärnan. Patologierna vi fokuserar mest på är Lewy Body sjukdom, Alzheimers sjukdom samt cerebrovaskulära skador. Vi är intresserade av både mekanistiska frågeställningar samt det som är kliniskt användbart. Vi arbetar med flera olika typer av metoder för att bättre förstå sjukdomsutveckling och åldrande. Vi använder oss av biomarkörer, olika hjärnavbildningsmetoder men också av andra analyser som kognitiva tester eller gener

I korthet så är fokuset för gruppen på Lewykroppsdemens men även andra kognitiva sjukdomar och normalt åldrande. Vi arbetar primärt med avbildningsmetoder – och använder både kliniskt tillgängliga och mer experimentella och mekanistiska metoder.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen