Anna Rennie

Anna Rennie

Doktorand
E-postadress: anna.rennie@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16 (byggnad NEO), 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Ferreira, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag har en bakgrund med psykologstudier här på Karolinska Institutet. Utöver mina doktorandstudier så arbetar jag även med MemClin-projektet och med det Svenska Lewy Body Nätverket. Tidigare så har jag även arbetat med omvårdnad av patienter med demenssjukdom.


    Jag är studentrepresentant för Klinisk Geriatrik Syd i NVS Doktorandråd. Jag är också studentrepresentant i Forskarutbildningskommittén och deltar på etableringsmötena för nya doktorandprojekt.

Forskningsbeskrivning

  • Mitt doktorandprojekt är fokuserat på hjärnavbildning vid Lewykroppsdemens med ett fokus cerebrovaskulära faktorer. Inom projektet så kommer vi att använda olika metoder – från klinisk tillgängliga till det innovativa för att undersöka både kliniska presentationer och mer mekanistiska funktioner. Jag har också ett intresse av att förstå komplexiteten och variationen av tillstånd som ses inom den kliniska vardagen och det är något som vi försöker att bättre förstå igenom MemClin-projektet.

Undervisning

  • Jag har bihandlett psykologstudenter och läkarstudenter i deras arbete med masteruppsatser. Jag har även haft flertalet presentationer riktade till kliniker i min roll inom MemClin-projektet. I min roll i Svenskt Lewy Body Nätverk så koordinerar jag och planerar aktiviteter så som föreläsningar och workshops riktade till kliniskt aktiva och omvårdnadspersonal.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI