Daniel Ferreira Padilla

Daniel Ferreira Padilla

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Blickagången 16 (byggnad NEO), 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Ferreira, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Neuropsykolog och Klinisk Psykolog. Min forskning handlar om normalt
  åldrande och neurodegenerativa tillstånd som kan orsaka Mild Cognitive
  Impairment och Alzheimer’s disease. Tyngdpunkten ligger på kognitiv
  funktion och MRI, men jag inkluderar också andra variabler till
  exempel genetiska faktorer, CSF biomarkörer och kliniska och
  sociodemografiska.

Forskningsbeskrivning

 • *Projekt till students (Master, Degree, Guests, osv.):*
  *- “Brain atrophy and subtypes of neurodegenerative disorders”*
  *- "Advanced imaging of the cholinergic system"*
  *- "Cognitive reserve"*
  *- “Subjective Cognitive Decline”*

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Neuropsykologi, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI