Skip to main content

Tobias Granberg och Maria Kristoffersens forskargrupp

Neuroradiologi vid neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar orsakar ofta förändringar i hjärna och ryggmärg som kan visualiseras eller mätas med hjälp av olika bildgivande tekniker. Vår translationella forskargrupp fokuserar på utveckling och klinisk tillämpning av nya neuroradiologiska tekniker för att förbättra diagnostik och uppföljning av neurodegenerativa och neuroinflammatoriska tillstånd. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar bland annat demenssjukdomar, rörelsesjukdomar, multipel skleros (MS) och ovanliga neurologiska sjukdomar.

Vår forskargrupp har en bred kompetensbas inom radiologi och psykologi. Vi har även nära samarbete med neurologer, fysiker och ingenjörer inom Karolinska och internationellt. Vi skapar, validerar och utför visuella radiologiska skattningar för morfologisk analys, vilket kompletteras med volumetriska segmenteringar. Vi arbetar framför allt med FreeSurfer, FSL, SPM och SyMRI men utvecklar även egna analytiska verktyg. Flertalet av våra forskningsprojekt är baserade på strukturella, funktionella, syntetiska och diffusions-viktade magnetkameraundersökningar (MR) men vi arbetar även med datortomografi och nuklearmedicinska metoder.

Cortical MS pathology is visualized
Kortikal MS-patologi visualiserad med magnetkamera: Neuritdensitet (övre, vänster), Fri diffusion (övre, höger), Mikrostruktur (nedre, vänster) på enhetslös färgskala 0-0.6. Myelin-känslig bild (nedre höger) på normaliserad enhetslös färgskala 0-1.55.

Forskningsprojekt

  • Karolinska Imaging Dementia Study (KIDS): En stor retrospektiv studie som utvärderar det kliniska värdet av radiologiska markörer hos patienter med kognitiv svikt och demens.
  • Karolinska Imaging in Movement Disorders Study (KIMOVE): En kohortstudie av konventionella och avancerade MR-tekniker vid Parkinsons sjukdom och atypisk Parkinsonism med både en retrospektiv och en prospektiv del.
  • Stockholm prospective assessment of MS (STOPMS): En stor prospektiv studie av nydiagnostiserade MS-patienter som startade 2001 med volumetrisk MR för att utvärdera radiologiska markörer vid MS samt användning av MR som utfallsmått.
  • Syntetisk MR: Studier för validering och praktiska applikationer av SyMRI inom centrala nervsystemet, inkluderande myelinkvantifiering med REMyDI (Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging).
  • Andra forskningsprojekt inkluderar studier av: Gadolinium-retention i hjärnstrukturer efter användning av MR-kontrastmedel, Radiolologiskt Isolerat Syndrom (RIS), ryggmärgsatrofi och Quantitative Susceptibility Mapping (QSM).

Utvalda publikationer

In vivo characterization of cortical and white matter neuroaxonal pathology in early multiple sclerosis.
Granberg T, Fan Q, Treaba CA, Ouellette R, Herranz E, Mangeat G, et al
Brain 2017 Nov;140(11):2912-2926

Topography and Determinants of Magnetic Resonance Imaging (MRI)-Visible Perivascular Spaces in a Large Memory Clinic Cohort.
Shams S, Martola J, Charidimou A, Larvie M, Granberg T, Shams M, et al
J Am Heart Assoc 2017 Sep;6(9):

Quantitative susceptibility mapping differentiates between parkinsonian disorders.
Sjöström H, Granberg T, Westman E, Svenningsson P
Parkinsonism Relat. Disord. 2017 Nov;44():51-57

Retention of Gadolinium-Based Contrast Agents in Multiple Sclerosis: Retrospective Analysis of an 18-Year Longitudinal Study.
Forslin Y, Shams S, Hashim F, Aspelin P, Bergendal G, Martola J, et al
AJNR Am J Neuroradiol 2017 Jul;38(7):1311-1316

Cerebral microbleeds topography and cerebrospinal fluid biomarkers in cognitive impairment.
Shams S, Granberg T, Martola J, Charidimou A, Li X, Shams M, et al
J. Cereb. Blood Flow Metab. 2017 Mar;37(3):1006-1013

Cortical superficial siderosis: Prevalence and biomarker profile in a memory clinic population.
Shams S, Martola J, Charidimou A, Cavallin L, Granberg T, Shams M, et al
Neurology 2016 Sep;87(11):1110-7

Clinical Feasibility of Synthetic MRI in Multiple Sclerosis: A Diagnostic and Volumetric Validation Study.
Granberg T, Uppman M, Hashim F, Cananau C, Nordin LE, Shams S, et al
AJNR Am J Neuroradiol 2016 Jun;37(6):1023-9

Incidence of Radiologically Isolated Syndrome: A Population-Based Study.
Forslin Y, Granberg T, Jumah AA, Shams S, Aspelin P, Kristoffersen-Wiberg M, et al
AJNR Am J Neuroradiol 2016 Jun;37(6):1017-22

Apolipoprotein E and Sex Bias in Cerebrovascular Aging of Men and Mice.
Finch CE, Shams S
Trends Neurosci. 2016 09;39(9):625-637

SWI or T2*: which MRI sequence to use in the detection of cerebral microbleeds? The Karolinska Imaging Dementia Study.
Shams S, Martola J, Cavallin L, Granberg T, Shams M, Aspelin P, et al
AJNR Am J Neuroradiol 2015 Jun;36(6):1089-95

 

Gruppmedlemmar

 

Åsa BergendalAnknuten

Lena BrongeAnknuten

Carmen CananauForskarstuderande

Lena CavallinAnknuten

Tobias GranbergForskargruppsledare

Farouk HashimAnknuten

Maria Kristoffersen WibergAnknuten, Forskargruppsledare

Anna LaveskogForskarstuderande

Morgan LundgrenAnknuten

Juha MartolaAnknuten

Russell OuelletteDoktorand, Forskarstuderande

Michael PlatténForskarstuderande

Mana ShamsAnknuten

Sara ShamsAnknuten

Claes ÖhbergAnknuten