Andrea Varrone forskargrupp

Portrait Andrea Varrone

Molekylär hjärnavbildning av neurodegenerativa sjukdomar

Den huvudsakliga forskningen i gruppen fokuserar på att utveckla molekylära hjärnavbildningsmarkörer för neurodegenerativa störningar, så som Parkinsons och Huntingtons sjukdom genom att använda undersökningsmetoden "Positron Emission Tomography" eller PET.

Gruppens vision är att utveckla avbildningsmarkörer för att i levande människor studera interaktionen mellan protein felveckling, neuro-degeneration och neuro-inflammation.

Forskningsarbetet baseras på en helt translationell avbildningsplattform som innefattar både djurmodeller och människor. I utvecklingen av avbildningsmarkörer används även in vitro och autoradiografiska tekniker.

Den pre-kliniska och kliniska forskningen är finansierad av Svenska Vetenskapsrådet, Vinnova, Michael J Fox Foundation för Parkinsons forskning och från en privat bidragsgivare. Ytterligare medel kommer från AstraZeneca och CHDI Foundation.

Utvalda publikationer

PROFILE: A new method to map the dopamine system in Parkinson’s patients
Varrone A, http://www.scitecheuropa.eu/dopamine-system-parkinsons-disease/86858/

Nigrostriatal dopamine transporter availability in early Parkinson's disease.
Fazio P, Svenningsson P, Cselényi Z, Halldin C, Farde L, Varrone A
Mov. Disord. 2018 04;33(4):592-599

Whole-Body Biodistribution and Dosimetry of the Dopamine Transporter Radioligand 18F-FE-PE2I in Human Subjects.
Lizana H, Johansson L, Axelsson J, Larsson A, Ögren M, Linder J, et al
J. Nucl. Med. 2018 08;59(8):1275-1280

Patterns of age related changes for phosphodiesterase type-10A in comparison with dopamine D2/3 receptors and sub-cortical volumes in the human basal ganglia: A PET study with 18F-MNI-659 and 11C-raclopride with correction for partial volume effect.
Fazio P, Schain M, Mrzljak L, Amini N, Nag S, Al-Tawil N, et al
Neuroimage 2017 05;152():330-339

Optimal Acquisition Time Window and Simplified Quantification of Dopamine Transporter Availability Using 18F-FE-PE2I in Healthy Controls and Parkinson Disease Patients.
Sonni I, Fazio P, Schain M, Halldin C, Svenningsson P, Farde L, et al
J. Nucl. Med. 2016 Oct;57(10):1529-1534

Mapping the distribution of serotonin transporter in the human brainstem with high-resolution PET: Validation using postmortem autoradiography data.
Fazio P, Schain M, Varnäs K, Halldin C, Farde L, Varrone A
Neuroimage 2016 06;133():313-320

5-HT1B receptor imaging and cognition: a positron emission tomography study in control subjects and Parkinson's disease patients.
Varrone A, Svenningsson P, Marklund P, Fatouros-Bergman H, Forsberg A, Halldin C, et al
Synapse 2015 Jul;69(7):365-74

Quantitative Analysis of ¹⁸F-(E)-N-(3-Iodoprop-2-Enyl)-2β-Carbofluoroethoxy-3β-(4'-Methyl-Phenyl) Nortropane Binding to the Dopamine Transporter in Parkinson Disease.
Fazio P, Svenningsson P, Forsberg A, Jönsson EG, Amini N, Nakao R, et al
J. Nucl. Med. 2015 May;56(5):714-20

Safety and tolerability of intracerebroventricular PDGF-BB in Parkinson's disease patients.
Paul G, Zachrisson O, Varrone A, Almqvist P, Jerling M, Lind G, et al
J. Clin. Invest. 2015 Mar;125(3):1339-46

Positron emission tomography imaging of 5-hydroxytryptamine1B receptors in Parkinson's disease.
Varrone A, Svenningsson P, Forsberg A, Varnäs K, Tiger M, Nakao R, et al
Neurobiol. Aging 2014 Apr;35(4):867-75

Bibliografi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1lozz1ic3oSkp/bibliography/49262300/public/?sort=date&direction=ascending.

Gruppmedlemmar

Ann Hagerborn
2023-03-14