Thomas Helledays forskargrupp

Målet med vår forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja cancercellernas defekter för att skräddarsy specifika behandlingar för alla typer av cancer med minimala biverkningar.

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöks- och postadress:
Helleday group
SciLifeLab A5
Tomtebodavägen 23a
171 65 Solna

Gruppmedlemmar

Ana Slipicevic, Project leader

Ann-Sofie Jemth Principal researcher and Team Leader Biochemistry and In Vitro Pharmacology

Athina Pliakou Research coordinator

Carina Norström Research engineer

Elisee Wiita Research engineer

Emilio Guillen Mancina postdoc

Evert Homan Senior research specialist

Helge Gad Senior researcher

Ingrid Almlöf Research engineer

Jianjyu Shen PhD student

Kumar Sanjiv Principal researcher and Team Leader In Vivo Pharmacology

Maeve Long Postdoc

Mari Kullman Magnusson Lab manager

Martin Henriksson Research engineer

Martin Scobie Research engineer

Maurice Michel  Assistant Professor and Lead Enzyme Catalysis

Niklas Schultz Senior researcher

Oliver Mortusewicz Principal researcher and Team Leader Basic Science

Olov Wallner Research engineer and Team Leader Medicinal chemistry

Petra Marttila PhD student

Therese Pham Research engineer

Thomas Helleday Professor, PI

Viktoriia Tsuber Research specialist

Erika Rindsjö
2023-01-17