Thomas Helledays forskargrupp

Målet med vår forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja cancercellernas defekter för att skräddarsy specifika behandlingar för alla typer av cancer med minimala biverkningar.

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöks- och postadress:
Helleday group
SciLifeLab A5
Tomtebodavägen 23a
171 65 Solna

Gruppmedlemmar

Ingrid Almlöf, Forskningsingenjör
Nuno Amaral, Postdoc
Carlos Benitéz, Postdoc
Nadilly Bonagas, Doktorand
Sanjay Borhade, Forskare
Lars Bräutigam, Forskare
Matthieu Desroses, Forskare
Helge Gad, Forskare
Camilla Gokturk, Projektledare
Maurice Grube, Postdoc
Nina Gustafsson, Forskarassistent
Bishoy Hanna, Doktorand
Thomas Helleday, Professor, PI
Martin Henriksson, Forskningsingenjör
Sofia Henriksson, Postdoc
Evert Homan, Senior forskningsspecialist
Anna Huguet, Doktorand
Ann-Sofie Jemth, Forskare
Christina Kalderén, Forskningsingenjör
Stella Karsten, Doktorand
Tobias Koolmeister, Forskningsingenjör
Jemina Lehto, Doktorand
Olga Loseva, Forskare
Carolyn Marks, Postdoc
Oliver Mortusewicz, Projektledare
Cynthia Paulin, Postdoc
Aleksandra Pettke, Doktorand
Therese Pham, Forskningsingenjör
Flor Pineiro, Lab manager
Linda Pudelko,Doktorand
Marjo-Riitta Puumalainen, Postdoc
Azita Rasti, Forskningsingenjör
Sean Rudd, Postdoc
Teresa Sandvall, Specialist
Kumar Sanjiv, Forskarassistent
Niklas Schultz, Forskare
Martin Scobie, Forskningsingenjör
Kristina Chalmain, Forskningssamordnare
Judith Unterlass, Postdoc
Nicholas Valerie, Postdoc
Karl Vallin, Forskningsingenjör
Torkild Visnes, Forskare
Catharina von Nicolai, Postdoc
Prasad Wakchaure, Forskare
Olov Wallner, Forskningsingenjör
Ulrika Warpman Berglund, Projektledare
Elisee Wiita, Forskningsingenjör
Simin Zhang, Gästforskare