Thomas Helledays forskargrupp

Målet med vår forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja cancercellernas defekter för att skräddarsy specifika behandlingar för alla typer av cancer med minimala biverkningar.

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöks- och postadress:
Helleday group
SciLifeLab A5
Tomtebodavägen 23a
171 65 Solna

Gruppmedlemmar

Ann-Sofie Jemth Researcher, Biochemistry team leader

Athina Pliakou Research coordinator

Carina Norström Research engineer

Christina Kalderén Research engineer

Ana Slipicevic, Project manager

Elisee Wiita Research engineer

Evert Homan Senior research specialist

Helge Gad Senior researcher

Ingrid Almlöf Research engineer

Jianjyu Shen PhD student

Kumar Sanjiv Assistant professor

Maeve Long Postdoc

Mari Kullman Magnusson Lab manager

Martin Henriksson Research engineer

Martin Scobie Research engineer, medicinal chemistry team leader

Maurice Michel  Postdoc

Miriam Yagüe-Capilla, PhD, Postdoctoral Researcher

Niklas Schultz Researcher, pharmacology team leader

Oliver Mortusewicz Project leader, Basic science team leader

Olov Wallner Research engineer

Petra Marttila PhD student

Sean Rudd, PhD, Assistant Professor, Group Leader

Simin Zhang, Gästforskare

Therese Pham Research engineer

Thomas Helleday Professor, PI