Thomas Helledays forskargrupp

Målet med vår forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja cancercellernas defekter för att skräddarsy specifika behandlingar för alla typer av cancer med minimala biverkningar.

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöks- och postadress:
Helleday group
SciLifeLab A5
Tomtebodavägen 23a
171 65 Solna

Gruppmedlemmar

Ingrid Almlöf Research engineer

Carlos Benitéz Postdoc

Dimitrios Chioureas Post doc

Sofie Demir Research coordinator

Helge Gad Researcher

Maurice Grube Postdoc

Bishoy Hanna PhD student

Thomas Helleday Professor, PI

Martin Henriksson Research engineer

Evert Homan Senior research specialist

Ann-Sofie Jemth Researcher, Biochemistry team leader

Christina Kalderén Research engineer

Stella Karsten PhD student

Tobias Koolmeister Research engineer

Jemina Lehto PhD student

Mari Kullman Magnusson Lab manager

Petra Marttila PhD student

Oliver Mortusewicz Project leader, Basic science team leader

Therese Pham Research engineer

Azita Rasti Research engineer

Sean Rudd, PhD, Assistant Professor, Group Leader

Kumar Sanjiv Assistant professor

Niklas Schultz Researcher, pharmacology team leader

Martin Scobie Research engineer, medicinal chemistry team leader

Olov Wallner Research engineer

Ulrika Warpman Berglund Deputy/Acting PI

Elisee Wiita Research engineer

Miriam Yagüe-Capilla, PhD, Postdoctoral Researcher

Simin Zhang, Gästforskare