Arne Östmans forskargrupp

This page in English

Forskningen syftar till en bättre förståelse av tillväxtfaktorsignalering i tumörens olika celltyper. Inom denna ram bedrivs grundforskning, tumörbiologiska studier och experimentella terapiförsök i djurmodeller.

Grundforskning är koncentrerad på en klass enzymer - tyrosinfosfataser - som är viktiga regulatorer av tillväxtfaktorsignalering. Nya resultat tyder på att denna familj av enzymer sammankopplar tillväxtfaktorsignalering och oxidativ stress.

De tumörbiologiska och translationella studierna är inriktade på samspelet mellan maligna och icke-maligna celler i tumören. Bland tumörens icke-maligna celler är vi särskilt intresserade av tumör-fibroblaster. Genom de senaste årens forskning har vi identifierat proteiner i dessa celler som påverkar tumörers växt, metastasering, prognos och svar på behandling.

Gruppen har ett aktivt intresse att överbrygga avståndet mellan pre-klinisk forskning, läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet. Flera av projekten innefattar samarbete med forskande patologer och onkologer. Några av dessa samarbeten sker inom ramen för KI-baserade cancerforskningsnätverk såsom STARGET.

Vi deltar också i ett flertal samarbeten med kommersiella partners.

Gruppmedlemmar

Arne Östman, professor, gruppledare
Carina Strell, PhD, post doc
Monika Ehnman, PhD, forskarassistent
Mercedes Herrera Torres, PhD, post doc
Sara Corvigno, läkare, PhD
Artur Mezheyeuski, läkare, PhD
Elin Sjöberg, PhD
Magnus Frödin, läkare, PhD
Alessandro Mega, doktorand
Per Sandström, läkare, PhD
Hanna Dahlstrand, läkare, PhD

Utvalda publikationer mellan 2009-2014

CXCL14 is an autocrine growth factor for fibroblasts and acts as a multi-modal stimulator of prostate tumor growth.
Augsten M, Hägglöf C, Olsson E, Stolz C, Tsagozis P, Levchenko T, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009 Mar;106(9):3414-9

Prognostic significance of stromal platelet-derived growth factor beta-receptor expression in human breast cancer.
Paulsson J, Sjöblom T, Micke P, Pontén F, Landberg G, Heldin C, et al
Am. J. Pathol. 2009 Jul;175(1):334-41

Forkhead box F1 regulates tumor-promoting properties of cancer-associated fibroblasts in lung cancer.
Saito R, Micke P, Paulsson J, Augsten M, Peña C, Jönsson P, et al
Cancer Res. 2010 Apr;70(7):2644-54

12/15-lipoxygenase-derived lipid peroxides control receptor tyrosine kinase signaling through oxidation of protein tyrosine phosphatases.
Conrad M, Sandin A, Förster H, Seiler A, Frijhoff J, Dagnell M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2010 Sep;107(36):15774-9

Global proteomic assessment of the classical protein-tyrosine phosphatome and "Redoxome".
Karisch R, Fernandez M, Taylor P, Virtanen C, St-Germain J, Jin L, et al
Cell 2011 Sep;146(5):826-40

Prognostic significance in breast cancer of a gene signature capturing stromal PDGF signaling.
Frings O, Augsten M, Tobin N, Carlson J, Paulsson J, Pena C, et al
Am. J. Pathol. 2013 Jun;182(6):2037-47

STC1 expression by cancer-associated fibroblasts drives metastasis of colorectal cancer.
Peña C, Céspedes M, Lindh M, Kiflemariam S, Mezheyeuski A, Edqvist P, et al
Cancer Res. 2013 Feb;73(4):1287-97

Selective activation of oxidized PTP1B by the thioredoxin system modulates PDGF-β receptor tyrosine kinase signaling.
Dagnell M, Frijhoff J, Pader I, Augsten M, Boivin B, Xu J, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013 Aug;110(33):13398-403

Local and systemic protumorigenic effects of cancer-associated fibroblast-derived GDF15.
Bruzzese F, Hägglöf C, Leone A, Sjöberg E, Roca M, Kiflemariam S, et al
Cancer Res. 2014 Jul;74(13):3408-17

Cancer-associated fibroblasts expressing CXCL14 rely upon NOS1-derived nitric oxide signaling for their tumor-supporting properties.
Augsten M, Sjöberg E, Frings O, Vorrink S, Frijhoff J, Olsson E, et al
Cancer Res. 2014 Jun;74(11):2999-3010

Review artiklar och kommentarer

Cancer-associated fibroblasts and tumor growth--bystanders turning into key players.
Ostman A, Augsten M
Curr. Opin. Genet. Dev. 2009 Feb;19(1):67-73

The tumor microenvironment controls drug sensitivity.
Ostman A
Nat. Med. 2012 Sep;18(9):1332-4

Fullständig lista över publikationer