Skip to main content

Arne Östmans forskargrupp

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Studierna innefattar arbete i cell- och djur-baserade cancer modeller och analyser av patientmaterial. Senaste åren har projekt bedrivits inom bröst-, prostata- , kolorektal-, njur- och ovarial-cancer. Monika Ehnman bedriver sedan några år ett program särskilt inriktat mot sarkom.

Gruppen har ett aktivt intresse att överbrygga avståndet mellan pre-klinisk forskning, läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet. Flera av projekten innefattar samarbete med forskande patologer och onkologer. Vi deltar också i ett flertal samarbeten med kommersiella partners.

Gruppmedlemmar

Arne Östman, professor, gruppledare
Monika Ehnman, PhD, forskarassistent
Mercedes Herrera Torres, PhD, post doc
Lina Leiss, PhD, post doc
Pablo Moreno Ruiz, PhD, post doc (anknuten)
Sara Corvigno, läkare, PhD
Wiem Chaabane, PhD, post doc
Alfonso Martin Barnabe, PhD post doc
Magnus Frödin, läkare, PhD (anknuten)
Alessandro Mega, doktorand
Artur Mezheyeuski, MD, PhD, (anknuten)

Utvalda publikationer sedan 2013

23583284

23243022

23901112

24780757

24710408

27618552

27115465

27931046

29444979

30293996

30850359

30816935

Review artiklar

28970051

30470305

Fullständig lista över publikationer