Arne Östmans forskargrupp

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Tumor microenvironment

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Studierna innefattar arbete i cell- och djur-baserade cancer modeller och analyser av patientmaterial. Senaste åren har projekt bedrivits inom bröst-, prostata- , kolorektal-, njur- och ovarial-cancer. Monika Ehnman bedriver sedan några år ett program särskilt inriktat mot sarkom.

Gruppen har ett aktivt intresse att överbrygga avståndet mellan pre-klinisk forskning, läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet. Flera av projekten innefattar samarbete med forskande patologer och onkologer. Vi deltar också i ett flertal samarbeten med kommersiella partners.

Porträtt av Monika Ehnman
PhD Monika Ehnman Foto: Ulf Sirborn

FORSKNINGSTEAM MONIKA EHNMAN

Vårt team fokuserar på att förstå hur maligna och icke-maligna celler (såsom immunceller och stödjeceller) kommunicerar och utbildar varandra under tumörbildning och spridning. Det finns många olika typer av sarkom och denna kommunikation kan variera, men än så länge har vi hittat flera intressanta signaleringsvägar som cellerna verkar använda sig av i rhabdomyosarkom. Andra sarkomtyper vi jobbar med inkluderar odifferentierat pleomorft sarkom och liposarkom.

Gruppmedlemmar

Arne Östman, professor, gruppledare
Lina Leiss, PhD, post doc
Wiem Chaabane, PhD, post doc
Alfonso Martin Barnabe, PhD post doc
Vladan Milosevic, MD, PhD, post doc  
Alessandro Mega, PhD, anknuten
Linglong Huang, MD, doktorand
Hanna Dahlstrand, MD, PhD, PI
Li Yi, MD, PhD, post doc
Pia Österlund, adjungerad professor, MD, PhD  

10 utvalda publikationer sedan 2012

Fibroblast subsets in non-small cell lung cancer: associations with survival, mutations, and immune features.
Pellinen T, Paavolainen L, Martín-Bernabé A, Papatella Araujo R, Strell C, Mezheyeuski A, Backman M, La Fleur L, Brück O, Sjölund J, Holmberg E, Välimäki K, Brunnström H, Botling J, Moreno-Ruiz P, Kallioniemi O, Micke P, Östman A
J Natl Cancer Inst 2022 Sep;():

High PDGFRb Expression Predicts Resistance to Radiotherapy in DCIS within the SweDCIS Randomized Trial.
Strell C, Folkvaljon D, Holmberg E, Schiza A, Thurfjell V, Karlsson P, Bergh J, Bremer T, Akslen LA, Wärnberg F, Östman A
Clin Cancer Res 2021 06;27(12):3469-3477

Impact of Epithelial-Stromal Interactions on Peritumoral Fibroblasts in Ductal Carcinoma in Situ.
Strell C, Paulsson J, Jin SB, Tobin NP, Mezheyeuski A, Roswall P, Mutgan C, Mitsios N, Johansson H, Wickberg SM, Svedlund J, Nilsson M, Hall P, Mulder J, Radisky DC, Pietras K, Bergh J, Lendahl U, Wärnberg F, Östman A
J Natl Cancer Inst 2019 09;111(9):983-995

A Novel ACKR2-Dependent Role of Fibroblast-Derived CXCL14 in Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Metastasis of Breast Cancer.
Sjöberg E, Meyrath M, Milde L, Herrera M, Lövrot J, Hägerstrand D, Frings O, Bartish M, Rolny C, Sonnhammer E, Chevigné A, Augsten M, Östman A
Clin Cancer Res 2019 Jun;25(12):3702-3717

Local and systemic protumorigenic effects of cancer-associated fibroblast-derived GDF15.
Bruzzese F, Hägglöf C, Leone A, Sjöberg E, Roca MS, Kiflemariam S, Sjöblom T, Hammarsten P, Egevad L, Bergh A, Ostman A, Budillon A, Augsten M
Cancer Res 2014 Jul;74(13):3408-17

Cancer-associated fibroblasts expressing CXCL14 rely upon NOS1-derived nitric oxide signaling for their tumor-supporting properties.
Augsten M, Sjöberg E, Frings O, Vorrink SU, Frijhoff J, Olsson E, Borg Å, Östman A
Cancer Res 2014 Jun;74(11):2999-3010

Selective activation of oxidized PTP1B by the thioredoxin system modulates PDGF-β receptor tyrosine kinase signaling.
Dagnell M, Frijhoff J, Pader I, Augsten M, Boivin B, Xu J, Mandal PK, Tonks NK, Hellberg C, Conrad M, Arnér ES, Östman A
Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Aug;110(33):13398-403

Distinct effects of ligand-induced PDGFRα and PDGFRβ signaling in the human rhabdomyosarcoma tumor cell and stroma cell compartments.
Ehnman M, Missiaglia E, Folestad E, Selfe J, Strell C, Thway K, Brodin B, Pietras K, Shipley J, Östman A, Eriksson U
Cancer Res 2013 Apr;73(7):2139-49

STC1 expression by cancer-associated fibroblasts drives metastasis of colorectal cancer.
Peña C, Céspedes MV, Lindh MB, Kiflemariam S, Mezheyeuski A, Edqvist PH, Hägglöf C, Birgisson H, Bojmar L, Jirström K, Sandström P, Olsson E, Veerla S, Gallardo A, Sjöblom T, Chang AC, Reddel RR, Mangues R, Augsten M, Ostman A
Cancer Res 2013 Feb;73(4):1287-97

The tumor microenvironment controls drug sensitivity.
Ostman A
Nat Med 2012 Sep;18(9):1332-4

Fullständig lista över publikationer

Erika Rindsjö
2022-09-19