Arne Östmans forskargrupp

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Tumor microenvironment

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Studierna innefattar arbete i cell- och djur-baserade cancer modeller och analyser av patientmaterial. Senaste åren har projekt bedrivits inom bröst-, prostata- , kolorektal-, njur- och ovarial-cancer. Monika Ehnman bedriver sedan några år ett program särskilt inriktat mot sarkom.

Gruppen har ett aktivt intresse att överbrygga avståndet mellan pre-klinisk forskning, läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet. Flera av projekten innefattar samarbete med forskande patologer och onkologer. Vi deltar också i ett flertal samarbeten med kommersiella partners.

Gruppmedlemmar

Arne Östman, professor, gruppledare
Monika Ehnman, PhD, forskarassistent
Mercedes Herrera Torres, PhD, post doc
Lina Leiss, PhD, post doc
Pablo Moreno Ruiz, PhD, (anknuten)
Sara Corvigno, läkare, PhD (anknuten
Wiem Chaabane, PhD, post doc
Alfonso Martin Barnabe, PhD post doc
Magnus Frödin, läkare, PhD (anknuten)
Alessandro Mega, PhD (anknuten)
Artur Mezheyeuski, läkare, PhD, (anknuten)
Huang Linglong, läkare, doktorand
Yanhong Su, läkare, doktorand
Maya Nisancioglu, läkare, PhD (anknuten)
Carina Strell, PhD (anknuten)
Hanna Dahlstrand, läkare, PhD (anknuten)

10 utvalda publikationer sedan 2010

Forkhead box F1 regulates tumor-promoting properties of cancer-associated fibroblasts in lung cancer.
Saito RA, Micke P, Paulsson J, Augsten M, Peña C, Jönsson P, Botling J, Edlund K, Johansson L, Carlsson P, Jirström K, Miyazono K, Ostman A
Cancer Res 2010 Apr;70(7):2644-54

The tumor microenvironment controls drug sensitivity.
Ostman A
Nat Med 2012 Sep;18(9):1332-4

STC1 expression by cancer-associated fibroblasts drives metastasis of colorectal cancer.
Peña C, Céspedes MV, Lindh MB, Kiflemariam S, Mezheyeuski A, Edqvist PH, Hägglöf C, Birgisson H, Bojmar L, Jirström K, Sandström P, Olsson E, Veerla S, Gallardo A, Sjöblom T, Chang AC, Reddel RR, Mangues R, Augsten M, Ostman A
Cancer Res 2013 Feb;73(4):1287-97

Distinct effects of ligand-induced PDGFRα and PDGFRβ signaling in the human rhabdomyosarcoma tumor cell and stroma cell compartments.
Ehnman M, Missiaglia E, Folestad E, Selfe J, Strell C, Thway K, Brodin B, Pietras K, Shipley J, Östman A, Eriksson U
Cancer Res 2013 Apr;73(7):2139-49

Selective activation of oxidized PTP1B by the thioredoxin system modulates PDGF-β receptor tyrosine kinase signaling.
Dagnell M, Frijhoff J, Pader I, Augsten M, Boivin B, Xu J, Mandal PK, Tonks NK, Hellberg C, Conrad M, Arnér ES, Östman A
Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Aug;110(33):13398-403

Cancer-associated fibroblasts expressing CXCL14 rely upon NOS1-derived nitric oxide signaling for their tumor-supporting properties.
Augsten M, Sjöberg E, Frings O, Vorrink SU, Frijhoff J, Olsson E, Borg Å, Östman A
Cancer Res 2014 Jun;74(11):2999-3010

Local and systemic protumorigenic effects of cancer-associated fibroblast-derived GDF15.
Bruzzese F, Hägglöf C, Leone A, Sjöberg E, Roca MS, Kiflemariam S, Sjöblom T, Hammarsten P, Egevad L, Bergh A, Ostman A, Budillon A, Augsten M
Cancer Res 2014 Jul;74(13):3408-17

A Novel ACKR2-Dependent Role of Fibroblast-Derived CXCL14 in Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Metastasis of Breast Cancer.
Sjöberg E, Meyrath M, Milde L, Herrera M, Lövrot J, Hägerstrand D, Frings O, Bartish M, Rolny C, Sonnhammer E, Chevigné A, Augsten M, Östman A
Clin Cancer Res 2019 Jun;25(12):3702-3717

Impact of Epithelial-Stromal Interactions on Peritumoral Fibroblasts in Ductal Carcinoma in Situ.
Strell C, Paulsson J, Jin SB, Tobin NP, Mezheyeuski A, Roswall P, Mutgan C, Mitsios N, Johansson H, Wickberg SM, Svedlund J, Nilsson M, Hall P, Mulder J, Radisky DC, Pietras K, Bergh J, Lendahl U, Wärnberg F, Östman A
J Natl Cancer Inst 2019 09;111(9):983-995

High stromal PDGFRb expression predicts lack of benefit from post-operative radiotherapy in ductal breast carcinoma in situ within the SwedDCIS randomized trialStrell, C., Folkvaljon, D., Holmberg, E., Karlsson, P., Bergh, J., Bremer, T., Akslen, L.A., Wärnberg, F.* and Östman, A.*  *equal contribution Clin. Can. Res. 2021 DOI:10.1158/1078-0432.CCR-20-4300 )

Fullständig lista över publikationer