Forskargrupp Johan Ärnlöv

Min forskargrupp undersöker olika aspekter av det farliga samspelet mellan njursjukdomar och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen. Vi arbetar med ett flertal nationella och internationella studiematerial för att uppnå våra mål. Vårt kommande huvudprojekt kommer att fokusera på betydelsen av vår tarmflora för uppkomsten av njursjukdomar.

Forskningsprojekt

Samspelet mellan tarm, njure och hjärtkärlsystemet- betydelsen av mikrobiomet

Hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar orsakar stort lidande för de drabbade patienterna och höga kostnader för samhället. Trots detta är orsakerna bakom kopplingen mellan njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom är fortfarande till stor del inte klarlagda. 

Vår förståelse av betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora (det sk mikrobiomet) för utvecklingen sjukdom blir allt större. Epidemiologiska studier har visat en förändrad bakterieflora i tarmen och urinvägarna vid sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, njursjukdom, och hjärtkärlsjukdomar.  Med modern teknik kan man nu få en fullständig bild av mikrobiomet. Genom att analysera tarmbakteriernas DNA, kan man  kartlägga hela mikrobiomet och dess variation. Med en mer detaljerad kartläggning av bakteriernas DNA är det också möjligt att studera tarmbakteriernas funktion, dvs vilka enzymer och proteiner som bakterierna tillverkar.

Vi avser att studera betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar i upp till 10 000 studiedeltagare i den stora och världsunika SCAPIS-studien. Deltagarna i SCAPIS är mycket noggrant karaktäriserade med avseende på skador i njurarna och hjärt-kärlträdet. Vi kommer också att skapa en unik databas med detaljerad information om proteiner och metaboliter i avföring, blod och urin vilket kan leda till helt nya upptäckter på vilket sätt tarmfloran påverkar resten av kroppen. Vi kommer att använda ny och avancerad statistik (baserat på artificiell intelligens) för att få svar på våra forskningsfrågor.

Forskningsprojektet kan leda till en ökad förståelse för kopplingen mellan njursjukdom och hjärtkärlsjukdom vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad riskbedömning och en mer effektiv förebyggande behandling av dessa folksjukdomar.

Forskargruppsledare

 

Profile image

Johan Ärnlöv

Forskargruppsledare
+46852483886

Gruppmedlemmar

 

Postdoc

Samverkan

Vi är involverade i ett flertal internationella samarbeten tex

och samarbetar även med många individuella forskare, både nationellt och internationellt.

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärtlungfonden

Utvalda vetenskapliga publikationer

Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017.
Lancet 2020 02;395(10225):709-733

A Mendelian randomization study of the effects of blood lipids on breast cancer risk.
Nowak C, Ärnlöv J
Nat Commun 2018 09;9(1):3957

Estimated glomerular filtration rate and albuminuria for prediction of cardiovascular outcomes: a collaborative meta-analysis of individual participant data.
Matsushita K, Coresh J, Sang Y, Chalmers J, Fox C, Guallar E, et al
Lancet Diabetes Endocrinol 2015 Jul;3(7):514-25

Circulating proteins as predictors of incident heart failure in the elderly.
Stenemo M, Nowak C, Byberg L, Sundström J, Giedraitis V, Lind L, et al
Eur. J. Heart Fail. 2018 01;20(1):55-62

Cystatin C and Cardiovascular Disease: A Mendelian Randomization Study.
van der Laan SW, Fall T, Soumaré A, Teumer A, Sedaghat S, Baumert J, et al
J. Am. Coll. Cardiol. 2016 08;68(9):934-45

Cystatin C versus creatinine in determining risk based on kidney function.
Shlipak MG, Matsushita K, Ärnlöv J, Inker LA, Katz R, Polkinghorne KR, et al
N. Engl. J. Med. 2013 Sep;369(10):932-43

Association between serum cathepsin S and mortality in older adults.
Jobs E, Ingelsson E, Risérus U, Nerpin E, Jobs M, Sundström J, et al
JAMA 2011 Sep;306(10):1113-21

Use of multiple biomarkers to improve the prediction of death from cardiovascular causes.
Zethelius B, Berglund L, Sundström J, Ingelsson E, Basu S, Larsson A, et al
N. Engl. J. Med. 2008 May;358(20):2107-16

Impact of body mass index and the metabolic syndrome on the risk of cardiovascular disease and death in middle-aged men.
Arnlöv J, Ingelsson E, Sundström J, Lind L
Circulation 2010 Jan;121(2):230-6

Low-grade albuminuria and incidence of cardiovascular disease events in nonhypertensive and nondiabetic individuals: the Framingham Heart Study.
Arnlöv J, Evans JC, Meigs JB, Wang TJ, Fox CS, Levy D, et al
Circulation 2005 Aug;112(7):969-75

 

 

Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-01-10