Urologi

Forskargruppsledare

Olof Akre

Professor/överläkare
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Administratör

Shreelatha Bhat

Administratör
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Helena Zander Ögren

Administratör
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, D4:53 (NKS)
Eugeniavägen 3, Solna
171 64 Stockholm

Forskningsprojekt och projektledare

Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer

Klinisk prostatacancerförstoring

Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - Projektledare Peter Wiklund

Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer

Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - Projektledare Peter Wiklund

Medlemmar i gruppen

Christofer Adding

Anknuten till Undervisning/handledning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Abolfazl Hosseini Aliabad

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Markus Aly

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Arvendell, Markus

Anknuten till Forskning
Grönberg
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Oskar Aspegren

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan Björklund

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Carlsson

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Linda Dey

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ugo Falagario

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magdalena Gongora

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Hagman

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Katarina Hallén Grufman

Anknuten till Undervisning/handledning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Arad Hosseini

Doktorand
0707524766
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Jäderling

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Lantz

Anknuten till Forskning
Eklund
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Oscar Laurin

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Axel Möller

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Erik Onneryd

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Juhana Rautiola

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christine Reus

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Viktor Skokic

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kalle Svennersten

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

N Peter Wiklund

Professor/överläkare
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Renata Zelic

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Chatrin Lindahl
2023-12-01