Anna Lantz

Anna Lantz

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anna.lantz.1@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Eklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anna Lantz (fd Wallerstedt)
  Docent och biträdande överläkare i Urologi vid Karolinska
  Universitetssjukhuset i Solna. Forskar inom prostatacancer parallellt med
  det kliniska arbetet med fokus på optimering av detektion, monitorering
  samt utvärdering av kirurgisk behandling.
  Avhandling: Outcomes after surgical treatment of localized prostate cancer
  with focus on urinary incontinence and short term complications
  Efter jag avslutat min doktorsexamen var jag postdoktor på Medicinsk
  Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet inom
  Stockholm3-gruppen och genomförde som ansvarig (PI) STHLM3AS-studien med
  målet att förbättra uppföljningen av män med lågrisk-prostatacancer.
  Under 2019-2020 var jag baserad i New York och arbetade som postdoktor på
  Mount Sinai Hospital med forskning inom prostatacancer.
  2021- Principal Investigator for site 723 in EMBARK - MDV3100-13
  2018- SLL Postdoc
  2011-2016 SLL Research Resident
  2011 26th Annual EAU Congress in Vienna, Best Poster Presentation Award
  *Research grants*
  2020 Åke Wibergs Stiftelse
  2020 Karolinska Institutets Research Grant
  2020 Svenska sällskapet för medicinsk forskning
  2020 Prostatacancerförbundet
  2019-2020 Svenska Läkaresällskapets Postdoc
  2019 Hirsch resebidrag för kirurger
  2018-2019 Postdoc, Stockholm County Council
  2017 Grant, Johan Hedins Stiftelse
  2011-2016 Research-Resident in Urology, Stockholm County Council
  2021 Docent (Karolinska Institutet)
  2019-2020 Postdoc (Icahn School of Medicine, Mount Sinai Hospital, New York)
  2018 Specialistläkare i Urologi
  2016-2018 Postdoc (Inst för Medicinsk epidemiologi och biostatistik,
  Karolinska Institutet)
  2015 Medicine Doktor (Inst för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska
  Institutet)
  2008 Leg. läkare (Karolinska Institutet)

Forskningsbeskrivning

 • *Utvärdering av nya behandlingsmetoder*
  - Min tidigare forskning har visat att kirurgisk behandling av prostatacancer
  är förknippat med stor risk för biverkningar i form av impotens och
  urinläckage vilket påverkar livskvalitén betydande. Jag driver nu ett nytt
  forskningsprojekt med målet att utvärdera en ny behandlingsmetod för
  lokaliserad prostatacancer, PRIS-studien. Ny bilddiagnostik med magnetkamera
  har möjliggjort att bättre lokalisera tumörer i prostata och metoder för
  fokal behandling med mindre risk för sidoeffekter har utvecklats under de
  senaste årtiondena. Det finns ett flertal olika tekniker som används och
  tidiga studier har visat att samtliga tekniker har en minskad risk för
  biverkningar i form av inkontinens och impotens jämfört med konventionell
  behandling med operation eller strålning. Vårt syfte är att utvärdera
  fokalbehandling av prostatacancer med IRE teknik med bevarad chans för bot,
  men där sidoeffekterna och vårdtiden är reducerad jämfört med
  traditionell behandling. Studien startade i september 2022 som ett samarbete
  mellan sjukhusen i Stockholm och är godkänd av etikprövningsmyndigheten.
  *Medicinskt ansvarig läkare i projektgruppen för organiserad
  prostatacancertestning, Region Stockholm-Gotland*
  - Forskning har visat att prostatacancerscreening med PSA för minskar risken
  för död. Dock har PSA-ledd screening lett till överdiagnostik av
  icke-behandlingskrävande prostatacancrar och varit den största anledningen
  till att screening för prostatacancer inte införts, trots att det är vår
  vanligaste cancerform. Men utvecklingen har gått fort framåt de senaste
  åren och prostatadiagnostiken har förändrats i grunden, framförallt med
  utvecklingen av magnetkamerabilder som en del i utredningen. Inom urologin
  vill vi verka för att förbättra diagnostiken av prostatacancer för att
  upptäcka alla cancrar i tid, när de fortfarande är botbara. Organiserad
  prostatacancertestning (OPT) startade i Region Stockholm Gotland 2022 där vi
  initialt bjuder in män som är 50 år till testning. OPT är ett
  pilot-projekt som pågår fram till 2024.
  *Förbättrad uppföljning för män med lågriskprostatacancer*
  - Jag driver två studier med syftet att förbättra uppföljningen av män
  med lågriskprostatacancer, STHLM3AS och STHLM3AS-NorDCaP. Målet är att
  förbättra hur vi idag väljer ut och följer män med
  lågriskprostatacancer genom att använda en kombination av Stockholm3-testet
  och magnetkameraundersökning. STHLM3AS studien utvärderade 309 män från
  augusti 2018 till december 2019 och resultaten visar att den nya
  uppföljningen leder till ökad detektion av behandlingskrävande cancer
  samtidigt som man minskar behovet av upprepade provtagningar. Nu planerar vi
  utvidgade analyser inom STHLM3AS NorDCaP, en multicenter valideringsstudie av
  STHLM3AS där vi bjuder in män med lågriskprostatacancer från Norge,
  Danmark, Finland och Sverige att delta. En implementering av våra resultat
  på dagens uppföljningsprotokoll kan få viktig inverkan på denna stora
  grupp av män som går på livslång canceruppföljning, i form av minskad
  provtagning samt att rätt män väljs ut för behandling.

Undervisning

 • *Leadership and pedagogical training*
  2019 Teaching and Learning in Higher Education Distance (GHPD) Course
  2018-19 Head of urological education, Karolinska University Hospital
  2017- Teacher for medical students at the Department of Urology in Karolinska
  Hospital
  2016-17 Teacher in Research School for clinicians in Epidemiology,
  Karolinska Institutet
  *Teaching experience*
  Around 140 teaching hours at Karolinska University Hospital and Karolinska
  Institutet. The teaching has involved lectures, seminars and bed side /OR
  teaching.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, urologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI