Anna Lantz

Anna Lantz

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anna.lantz.1@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Eklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anna Lantz är docent i Urologi vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Hon försvarade sin avhandling om komplikationer efter prostatacancerkirurgi 2015. År 2018 blev Anna Lantz certifierad urolog och år 2023 biträdande överläkare i Urologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

   

 • Anna Lantz bedriver forskning inom prostatacancer med huvudfokus på två områden: 

  • Diagnostik - som medicinskt ansvarig för ”Organiserad prostatacancer testning i Region Stockholm och Gotland”
  • Behandling - som ansvarig huvudprövare för PRIS-studien som utvärderar fokalbehandling för behandling av lokaliserad prostatacancer

Forskningsbeskrivning

 • Medicinskt Ansvarig Läkare i Projektgruppen för Organiserad Prostatacancertestning, Region Stockholm-Gotland

  Forskning har visat att prostatacancerscreening med PSA minskar risken för död. Dock har PSA-ledd screening lett till överdiagnostik av icke-behandlingskrävande prostatacancrar, vilket har varit den främsta anledningen till att screening för prostatacancer inte har införts, trots att det är vår vanligaste cancerform. Utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren, och prostatadiagnostiken har förändrats i grunden, framförallt genom utvecklingen av magnetkamerabilder som en del i utredningen. Inom urologin strävar vi efter att förbättra diagnostiken av prostatacancer för att upptäcka alla cancrar i tid, medan de fortfarande är botbara. Organiserad prostatacancertestning (OPT) startade i Region Stockholm-Gotland 2022, där vi initialt bjuder in män som är 50 år till testning. Under 2024 genomförs en studie inom ramen för OPT där Stockholm3-testet utvärderas. Detta multivariabla test har i tidigare studier visat att färre män behöver gå vidare i utredningen för prostatacancer utan att chansen att upptäcka cancer försämras.

   

 • Utvärdering av nya behandlingsmetoder - PRIS-studien

  Anna Lantz tidigare forskning har visat att kirurgisk behandling av prostatacancer är förknippad med stor risk för biverkningar i form av impotens och urinläckage, vilket påverkar livskvaliteten betydligt. Som huvudprövare bedriver Anna Lantz nu ett nytt forskningsprojekt med målet att utvärdera en ny behandlingsmetod för lokaliserad prostatacancer, PRIS-studien.

  Ny bilddiagnostik med magnetkamera har möjliggjort bättre lokalisering av tumörer i prostata, och metoder för fokal behandling har utvecklats under de senaste årtiondena. Genom att behandla enbart tumören inne i prostatan är tanken att minimera påverkan på ändtarm, urinvägar och erektionsnerver och därmed risken för biverkningar. Tidiga studier tyder på mindre påverkan på urin- och sexualfunktion jämfört med operation och strålning. I första hand är behandlingen lämplig för patienter med en mindre, väl avgränsad prostatacancer av mellanrisktyp. Tumörens lokalisation är av betydelse: närhet till tarm eller urinblåsans slutmuskel kan vara försvårande faktorer. Postoperativt följs patienten initialt med magnetkamera och riktade vävnadsprover för att säkerställa att tumören är adekvat behandlad. Syftet med studien är att utvärdera fokalbehandling av prostatacancer med IRE-teknik, med hypotesen om bevarad chans för bot men reducerade sidoeffekter jämfört med traditionell behandling. Studien startade i september 2022 som ett samarbete mellan sjukhusen i Stockholm och är godkänd av etikprövningsmyndigheten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Evaluation of the Stockholm3-test within the framework of organized prostate cancer testing (OPT)
  Prostatacancerförbundet
  1 January 2024 - 31 December 2024
 • Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
  1 May 2023 - 1 May 2024
 • Evaluation of the implementation of organized prostate cancer testing from an equality perspective
  Åke Wibergs Stiflteser
  1 January 2023 - 31 December 2023
 • Prostate cancer IRE Study (PRIS) - A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Prostatacancerförbundet
  1 January 2023 - 31 December 2024
 • Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
  1 April 2022 - 1 April 2023
 • Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Region Stockholm
  1 January 2022 - 31 December 2025
 • Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2022 - 31 December 2022
 • Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
  Prostatacancerförbundet
  1 January 2022 - 31 December 2022
 • Evaluation and optimization of active surveillance for men living with clinically insignificant prostate cancer
  Åke Wibergs Stiftelse
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Evaluation and optimization of active surveillance for men living with clinically insignificant prostate cancer
  Prostatacancerförbundet
  1 January 2020 - 31 December 2020
 • Evaluation and optimization of active surveillance for men living with clinically insignificant prostate cancer
  KI stiftelser
  1 January 2020 - 31 December 2021
 • Active surveillance for low risk prostate cancer, evaluation of the safety and efficacy of minimally invasive active surveillance and predictors for upgrading
  Svenska Läkaresällskapets fonder, post doc stipendier
  17 January 2019 - 31 December 2020
 • Establishing a new diagnostic prostate cancer test in clinical practice
  Region Stockholm
  1 January 2018 - 31 December 2021

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, urologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI