Markus Arvendell

Markus Arvendell

Anknuten till Forskning | Doktorand
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Grönberg, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Markus Arvendell (tidigare Fridlund).
    ST-läkare i Urologi på Södersjukuset och Doktorand vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi på Karolinska Institutet. Forskar inom prostatacancer och min avhandling kommer att utvärdera en del av projektet organiserad prostatacancertestning (OPT) i Region Stockholm/Gotland. Är som led i detta en del av den regionala OPT-forskargruppen.
    Legitimerad läkare sedan 2022.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskningsresa började med att utvärdera män som genomgick hormonbehandling för prostatacancer, vilket resulterade i min första publikation "Sequential Treatment with Abiraterone and Enzalutamide in Swedish patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer" i Universal Journal of Oncology i december 2020. Sedan februari 2023 har jag varit registrerad doktorand vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Min avhandling syftar till att utvärdera implementeringen av det pågående projektet "Organiserad prostatacancertestning" i Region Stockholm/Gotland, för vilket min huvudhandledare Anna Lantz är den medicinskt ansvariga läkaren.

Artiklar

Anställningar

  • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI