Urologi

Forskargruppsledare

Olof Akre

Professor, adjungerad
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sekreterare

Eva Oldenburg

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, D1:05
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt och projektledare

Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer

Klinisk prostatacancerförstoring

Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - Projektledare Peter Wiklund

Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer

Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - Projektledare Peter Wiklund

Medlemmar i gruppen

Christofer Adding

Anknuten till Undervisning/handledning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Abolfazl Hosseini Aliabad

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan Björklund

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Carlsson

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Linda Dey

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ingrid Ehren

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Hagman

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magdalena Gongora

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Jansson

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Jäderling

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Oscar Laurin

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Patrick Masaba

Doktorand
Diagnostisk radiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Axel Möller

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Juhana Rautiola

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lotta Renström

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Christine Reus

Doktorand
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Viktor Skokic

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kalle Svennersten

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stavros Tyritzis

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Per Henrik Vincent

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

N Peter Wiklund

Professor/överläkare
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Renata Zelic

Anknuten till Forskning
Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi