Skip to main content

Urologi

Forskargruppsledare

Olof Akre

Professor, adjungerad
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Sekreterare

Eva Oldenburg

Phone: 08- 517 745 41

Email: eva.oldenburg.2@ki.se

Organisational affiliation: Urologi

Department: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, D1:05
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt och projektledare

Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer

Klinisk prostatacancerförstoring - Projektledare Magnus Hellström

Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - Projektledare Peter Wiklund

Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer

Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - Projektledare Peter Wiklund

Medlemmar i gruppen

Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Johan Björklund

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Justin Collins

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Linda Dey

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ingrid Ehren

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Hagman

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Katarina Hallén

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Fredrik Jansson

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Oscar Laurin

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Patrick Masaba

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Axel Möller

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Tommy Nyberg

Statistiker
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lotta Renström

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Christine Reus

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Rodolfo Sanchez

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

TomasThiel

Doktorand
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Stavros Tyritzis

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Daniela Volz

Anknuten
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

N Peter Wiklund

Professor/överläkare
Urologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1