Urologi

This page in English

Forskargruppsledare

Professor, adjungerad

Olof Akre

Enhet: Urologi
E-post: Olof.Akre@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, D1:01
171 76 Stockholm  

Medlemmar i gruppen

Anknuten

Christofer Adding

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Urologi
E-post: Christofer.Adding@ki.se

Anknuten

Markus Aly

E-post: Markus.Aly@ki.se

Doktorand

Johan Björklund

Enhet: Urologi
E-post: johan.bjorklund@ki.se

Docent

Stefan Carlsson

Telefon: 08-517 754 00
Enhet: Urologi
E-post: Stefan.Carlsson@ki.se

Anknuten

Justin Collins

Enhet: Urologi
E-post: justin.collins@ki.se

Anknuten

Ingrid Ehren

Telefon: 08-517 745 38
Enhet: Urologi
E-post: Ingrid.Ehren@ki.se

Doktorand

Anna Hagman

Enhet: Urologi
E-post: anna.hagman@ki.se

Anknuten

Katarina Hallén

Enhet: Urologi
E-post: Katarina.Hallen@ki.se

Anknuten

Magnus Hellström

Enhet: Urologi
E-post: magnus.hellstrom.1@ki.se

Doktorand

Fredrik Jansson

Enhet: Urologi
E-post: fredrik.jansson@ki.se

Postdoc

Fredrik Jäderling

Enhet: Urologi
E-post: fredrik.jaderling@ki.se

Postdoc

Anna Lantz

E-post: anna.lantz.1@ki.se

Doktorand

Oscar Laurin

Enhet: Urologi
E-post: oscar.laurin@ki.se

Doktorand

Axel Möller

Enhet: Urologi
E-post: axel.moller.1@ki.se

Statistiker

Tommy Nyberg

Telefon: 08-517 766 03
Enhet: Urologi
E-post: Tommy.Nyberg@ki.se

Chefssekreterare

Ninni Petersen

Telefon: 51774541
Enhet: Urologi
E-post: N.Petersen@ki.se

Anknuten

Lotta Renström

Enhet: Urologi
E-post: Lotta.Renstrom@ki.se

Doktorand

Christine Reus

Enhet: Urologi
E-post: christine.reus@ki.se

Anknuten

Rodolfo Sanchez

Enhet: Urologi
E-post: rodolfo.sanchez@ki.se

Forskarassistent

Nimish Sharma

Enhet: Urologi
E-post: nimish.sharma@ki.se

Anknuten

Prasanna Sooriakumaran

Enhet: Urologi
E-post: prasanna.sooriakumaran@ki.se

Anknuten

Kalle Svennersten

Enhet: Urologi
E-post: Karl.Svennersten@ki.se

Doktorand

TomasThiel

Enhet: Urologi
E-post: Tomas.Thiel@ki.se

Anknuten

Stavros Tyritzis

Enhet: Urologi
E-post: stavros.tyritzis.2@ki.se

Anknuten

Per Henrik Vincent

Enhet: Urologi
E-post: Per.Henrik.Vincent@ki.se

Anknuten

Daniela Volz

Telefon: 08-517 728 54
Enhet: Urologi
E-post: daniela.volz@ki.se

Professor/överläkare

N Peter Wiklund

Enhet: Urologi
E-post: Peter.Wiklund@ki.se

Forskningsprojekt

  • Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer
  • Klinisk prostatacancerförstoring - projektledare Magnus Hellström
  • Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - projektledare Peter Wiklund
  • Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer  
  • Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - projektledare Peter Wiklund

 

Urologi