Skip to main content

Urologi

Forskargruppsledare

Olof Akre

Professor, adjungerad
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Sekreterare

Eva Oldenburg

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, D1:05
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt och projektledare

Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer

Klinisk prostatacancerförstoring - Projektledare Magnus Hellström

Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - Projektledare Peter Wiklund

Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer

Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - Projektledare Peter Wiklund

Medlemmar i gruppen

Christofer Adding

Anknuten till Undervisning/handledning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Abolfazl Hosseini Aliabad

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Carlsson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Justin Collins

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Linda Dey

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ingrid Ehren

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Katarina Hallén

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magnus Hellström

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magdalena Gongora

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Jäderling

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Tommy Nyberg

Statistiker
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lotta Renström

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Ninni Petersen

Annan grund
+46-(0)1774541
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Rodolfo Sanchez

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Prasanna Sooriakumaran

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kalle Svennersten

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stavros Tyritzis

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

PerHenrik Vincent

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Daniela Volz

Annan grund
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

N Peter Wiklund

Professor/överläkare
K1.MMK.Urologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi