Klinisk fysiologi

Adress:
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, NKS A8:01 + L8:03
171 76 Stockholm

Forskargruppsledare

Marcus Carlsson

Professor/överläkare
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kalender Klinisk Fysiologi

Nyheter Klinisk Fysiologi

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - Projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - Projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Medlemmar i gruppen

Mona Ahmed

Postdoktor
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kenneth Caidahl

Professor
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jenny Castaings

Adjungerad adjunkt
Klin Fysiologi
H5 Laboratoriemedicin

Nina Castor

Annan grund
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Damlin

Anknuten till forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Seraina Dual

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Eriksson

Adjungerad professor
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Henrik Engblom

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Alexander Fyrdahl

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jonas Jenner

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lennart Jorfeldt

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magnus Lundin

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Petra Lundström

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Flemming Larsen

Anknuten till Undervisning/handledning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maren Maanja

Anknuten till Forskning

Eva Maret

Postdoktorala studier
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Marlevi

Postdoktor
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jannike Nickander

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joakim Norderfeldt

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan Petrini

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

João Ramos

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anette Rickenlund

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Riikka Rydman

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Todd Schlegel

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Felicia Seemann

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andreas Sigfridsson

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Ugander

Senior forskningsspecialist
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Björn Wieslander

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Professor Emeritus

John Wahren

Professor Emeritus
08-524 844 80
Övriga FG
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Doktorander

Goran Abdula

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrika Fröjdh

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Rebecka Johansson

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Daniel Loewenstein

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan von Scheele

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Simon Thalén

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Chatrin Lindahl
2023-08-04