Skip to main content

Klinisk fysiologi

Forskargruppsledare

Andreas Sigfridsson

Forskargruppsledare
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, NKS A8:01 + L8:03
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - Projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - Projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Medlemmar i gruppen

Kenneth Caidahl

Professor, senior
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maria Eriksson

Lektor, adjungerad
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Martin Ugander

Forskare
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Daniel Loewenstein

Forskningsassistent
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Doktorander

Goran Abdula

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Joao Ramos

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Alexander Fyrdahl

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Jonas Jenner

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Magnus Lundin

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Simon Thalen

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Maren Maanja

Doktorand
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Forskare

Johan Petrini

Forskare
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Margareta Ring

Forskare
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Riikka Rydman

Forskare
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Professor emeritus

John Wahren

Professor emeritus
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anknutna

Mona Ahmed

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Asp

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Dianna Bone

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Frederic Bouvier

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Thomas Fritz

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna M Jansson

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Lennart Jorfeldt

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Flemming Larsen

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Matilda Larsson

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Eva Maret

Anknuten
Avdelningen för klinisk fysiologi
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Petra Lundström

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Agnes Modin

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Todd Schlegel

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

David Strauss

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Peder Sörensson

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Raquel Themudo

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Cinzia Valzania

Anknuten
Klinisk fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1