Skip to main content

Klinisk fysiologi

Forskargruppsledare

Andreas Sigfridsson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, NKS A8:01 + L8:03
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - Projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - Projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Medlemmar i gruppen

Kenneth Caidahl

Professor, senior
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Eriksson

Lektor, adjungerad
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Ugander

Forskare
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Doktorander

K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magnus Lundin

Doktorand
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maren Maanja

Doktorand
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Professor emeritus

John Wahren

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anknutna

Mona Ahmed

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Asp

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Frederic Bouvier

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Dianna Bone

Annan grund
08-585 864 35
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Bjällmark

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Thomas Fritz

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna M Jansson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lennart Jorfeldt

Annan grund
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Matilda Larsson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Flemming Larsen

Anknuten till Undervisning/handledning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Madeleine Lindqvist

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kristoffer Lundbäck

Anknuten till Undervisning/handledning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Petra Lundström

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Eva Maret

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Agnes Modin

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jannike Nickander

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joakim Norderfeldt

Annan grund
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan Petrini

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anette Rickenlund

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Margareta Ring

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Riikka Rydman

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Todd Schlegel

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Strauss

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Peder Sörensson

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Raquel Themudo

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Cinzia Valzania

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Björn Wieslander

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi