Klinisk fysiologi

Adress:
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, NKS A8:01 + L8:03
171 76 Stockholm

Forskargruppsledare

Henrik Engblom

Professor/specialistläkare
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kalender Klinisk Fysiologi

Nyheter Klinisk Fysiologi

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - Projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - Projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Medlemmar i gruppen

Mona Ahmed

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Asp

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kenneth Caidahl

Professor
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anna Damlin

Anknuten till forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maria Eriksson

Professor, adjungerad
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Alexander Fyrdahl

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jonas Jenner

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Lennart Jorfeldt

Anknuten till Forskning
6089210
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Magnus Lundin

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Flemming Larsen

Anknuten till Undervisning/handledning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Maren Maanja

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Eva Maret

Postdoktorala studier
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Marlevi

Postdoktorala studier
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Jannike Nickander

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joakim Norderfeldt

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan Petrini

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

João Ramos

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Anette Rickenlund

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Riikka Rydman

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Todd Schlegel

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Andreas Sigfridsson

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martin Ugander

Forskare
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Amanda Ullvin

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Björn Wieslander

Anknuten till Forskning
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Professor Emeritus

John Wahren

Professor Emeritus
08-524 844 80
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Doktorander

Goran Abdula

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Fredrika Fröjdh

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Daniel Loewenstein

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Johan von Scheele

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Simon Thalen

Doktorand
Klinisk fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi