Klinisk fysiologi

This page in English

Forskargruppsledare

Forskare

Martin Ugander

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: martin.ugander@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, N2:01
171 76 Stockholm

Forskningsprojekt

Kardiovaskulär funktion - projektledare Kenneth Caidahl
Samspelet energimetabolism, cirkulation och respiration - projektledare Lennart Jorfeldt

Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group

Gruppens medlemmar

Lektor, adjungerad

Maria Eriksson

Enhet: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
E-post: Maria.J.Eriksson@ki.se

Forskare

Andreas Sigfridsson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: andreas.sigfridsson@ki.se

Doktorander

Doktorand

Goran Abdula

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: goran.abdula@ki.se

Doktorand

Mona Ahmed

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: mona.ahmed@ki.se

Doktorand

Joao Ramos

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: joao.ramos@ki.se

Doktorand

Alexander Fyrdahl

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: alexander.fyrdahl@ki.se

Doktorand

Jonas Jenner

Telefon: 08-517 748 18
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: jonas.jenner@ki.se

Doktorand

Magnus Lundin

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: magnus.lundin@ki.se

Doktorand

Simon Thalen

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: simon.thalen@ki.se

Doktorand

Maren Maanja

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: maren.maanja@ki.se

Forskare

Forskare

Johan Erik Petrini

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Johan.Petrini@ki.se

Forskare

Anette Rickenlund

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Anette.Rickenlund@ki.se

Forskare

Margareta Ring

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Margareta.Ring@ki.se

Forskare

Riikka Rydman

Telefon: 08-517 774 27
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: riikka.rydman@ki.se

Post doc

Anknuten

Matilda Larsson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: matilda.larsson@ki.se

Anknuten

Eva Maret

E-post: eva.maret@ki.se
Enhet: Klinisk fysiologi

Anknuten

Joakim Norderfeldt

Telefon: 08-517 764 13
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: joakim.norderfeldt@ki.se

Anknuten

Peder Sörensson

Telefon: 08-517 747 36
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Peder.Sorensson@ki.se

Anknuten

Raquel Themudo

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: raquel.themudo@ki.se

Anknuten

Cinzia Valzania

Telefon: 762190774
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: cinzia.valzania.1@ki.se

Professor emeritus

Professor emeritus

John Wahren

Telefon: 08-524 844 80
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: john.wahren@ki.se

Anknuten

Lennart Jorfeldt

Telefon: 6089210
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Lennart.Jorfeldt@ki.se

Docenter

Anknuten

Dianna Bone

Telefon: 08-585 864 35
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Dianna.Bone@ki.se

Anknuten

Flemming Larsen

Telefon: 08-517 751 84
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Flemming.Larsen@ki.se

Anknutna

Anknuten

Frederic Bouvier

Telefon: 0 08-517 726 34
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: frederic.bouvier@ki.se

Anknuten

Björn Gustafsson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Bjorn.Gustafsson@ki.se

Anknuten

Anna M Jansson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: anna.m.jansson@ki.se

Anknuten

Madeleine Lindqvist

Telefon: 08-517 748 53
Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Madeleine.Lindqvist@ki.se

Anknuten

Jannike Nickander

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: jannike.nickander@ki.se

Anknuten

Kristoffer Lundbäck

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: kristoffer.lundback@ki.se

Anknuten

Petra Lundström

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: petra.lundstrom@ki.se

Anknuten

Agnes Modin

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: agnes.modin@ki.se

Anknuten

Todd Schlegel

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: todd.schlegel@ki.se

Anknuten

David Strauss

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: david.strauss@ki.se

Anknuten

Björn Wieslander

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: bjorn.wieslander@ki.se

Anknuten

Mohamed Yousry

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: Mohamed.Yousry@ki.se