Jenny Castaings

Adjungerad Adjunkt | Doktorand
E-postadress: jenny.castaings@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Fysiologi, 141 52 Huddinge

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Adjungerad Adjunkt, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Degree of master of science in medical science, with a major in biomedical laboratory science, Örebro University, 2021
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2019
  • Biomedicinsk Analytikerexamen, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI