Team Ioannis Parodis

Vi bedriver klinisk och translationell forskning inom inflammation och autoimmunitet, med fokus på systemisk lupus erythematosus. I våra studier undersöker vi biomarkörer och effekter av immunmodulerande terapi i förhållande till kliniska, molekylära och patientrapporterade utfall.

En separat forskningslinje består av projekt inom medicinsk pedagogik.

Team Ioannis Parodis ingår i forskargruppen: Translationell inflammationsforskning.

Klinisk och translationell forskning inom lupus och autoimmunitet

Vårt fokus: Precisionsmedicin inom autoimmunitet, med särskild tonvikt på systemisk lupus erythematosus (SLE) och dess kliniska manifestationer.

Våra mål: Det övergripande målet med vår forskning är att bidra till skräddarsytt omhändertagande av människor som lever med en autoimmun sjukdom, särskilt de som lever med SLE. Vår hypotes är att man kan uppnå bättre behandlingssvar om immunmekanismer snarare än kliniska fenotyper driver behandlingsvalet. Som ett steg mot den riktningen utvecklar vi prediktionsmodeller för behandlingssvar och prognos baserat på molekylära mönster.

Kort om vår forskning: Vi studerar molekylära fenotyper baserat på genuttryck och proteinnivåer i blod, urin och vävnad. Vi använder systembiologi för att föreslå ny användning av existerande terapier samt markörer för sjukdomsaktivitet, behandlingssvar och långtidsutfall som är tillämpbara i klinisk rutin. Ett syfte är att identifiera markörer i blod och urin som bäst speglar molekylära mönster i njurvävnad från patienter med lupusnefrit (LN).

Kort om SLE: SLE är en kronisk, inflammatorisk, autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder. LN är en allvarlig, potentiellt livshotande sjukdomsmanifestation vars patogenes fortfarande är otillräckligt kartlagd och som drabbar 35–60% av patienter med SLE.

The illustration depicts some of the manifestations of systemic lupus erythematosus.
Illustrationen visar några av manifestationerna av systemisk lupus erythematosus. Foto: Despina Katsouli and Georgia Maltezou.

Samhällsnytta: Vår forskning drivs av enkla men viktiga mål. Resultat från våra projekt förväntas ha en enastående inverkan på den kliniska vården av patienter med SLE och även andra autoimmuna sjukdomar, genom att leda till förbättrad livskvalitet och lägre behov av sjukvårdsresurser, inklusive sjukhusvistelser. Detta förväntas i sin tur leda till minskade vårdkostnader, hämning av organskadeprogress och en övergripande minskad sjukdomsbörda och dödlighet för patienter med SLE

Medicinsk pedagogik: Inom ramen för ett separat forskningsspår undersöker vi potentialen hos virtuella patienter att bidra till ökad förmåga hos läkarstudenter att resonera kliniskt, efter träning i en innovativ AI-berikad socialrobotisk plattform.

Gruppmedlemmar

Gruppfoto med team Parodis.
Gruppbild från 2023 Rheuma Retreat. Från vänster: Sahar Sarrafzadeh Zargar, Julius Lindblom, Dionysis Nikolopoulos, Denis Lagutkin, Roberto Depascale, Maria Helena Lourenço, Ioannis Parodis, Alvaro Gomez Gonzalez, Nursen Cetrez, Yvonne Enman, Alexander Borg, Alexander Tsoi. Foto: Erdem Aybay

Ioannis Parodis

Adjungerad adjunkt/ Teamledare

Forskningsstöd

 • EU - IHI/EFPIA
 • Reumatikerfonden
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Nyckelfonden
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz 
 • Ulla och Roland Gustafssons donationsfond
 • Region Stockholm 
 • Karolinska Institutet.

Läkemedelsföretag:

 • Aurinia
 • Bristol-Myers Squibb
 • Gilead
 • GlaxoSmithKline
 • Otsuka
 • Roche

Publikationer

Distinct gene dysregulation patterns herald precision medicine potentiality in systemic lupus erythematosus.
Lindblom J, Toro-Domínguez D, Carnero-Montoro E, Beretta L, Borghi MO, Castillo J, Enman Y, , Mohan C, Alarcón-Riquelme ME, Barturen G, Parodis I
J Autoimmun 2023 Apr;136():103025

Belimumab and antimalarials combined against renal flares in patients treated for extra-renal systemic lupus erythematosus: results from 4 phase III clinical trials.
Gomez A, Jägerback S, Sjöwall C, Parodis I
Rheumatology (Oxford) 2023 May;():

Molecular architecture of proliferative lupus nephritis as elucidated using 50-plex imaging mass cytometry proteomics.
Louis Sam Titus ASC, Tan Y, Tran P, Lindblom J, Ivbievbiokun M, Xu Y, Zheng J, Parodis I, Cai Q, Chang A, Chen SH, Zhao M, Mohan C
Clin Immunol 2023 Sep;254():109713

B Cell Kinetics upon Therapy Commencement for Active Extrarenal Systemic Lupus Erythematosus in Relation to Development of Renal Flares: Results from Three Phase III Clinical Trials of Belimumab.
Parodis I, Gomez A, Lindblom J, Chow JW, Sjöwall C, Sciascia S, Gatto M
Int J Mol Sci 2022 Nov;23(22):

Early B Cell and Plasma Cell Kinetics Upon Treatment Initiation Portend Flares in Systemic Lupus Erythematosus: A Post-Hoc Analysis of Three Phase III Clinical Trials of Belimumab.
Parodis I, Gomez A, Chow JW, Borg A, Lindblom J, Gatto M
Front Immunol 2022 ;13():796508

Determinants of neuropsychiatric flares in patients with systemic lupus erythematosus: results from five phase III trials of belimumab.
Palazzo L, Lindblom J, Çetrez N, Ala H, Parodis I
Rheumatology (Oxford) 2023 May;():

Per-protocol repeat kidney biopsy portends relapse and long-term outcome in incident cases of proliferative lupus nephritis.
Parodis I, Adamichou C, Aydin S, Gomez A, Demoulin N, Weinmann-Menke J, Houssiau FA, Tamirou F
Rheumatology (Oxford) 2020 Nov;59(11):3424-3434

EULAR recommendations for the non-pharmacological management of systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis.
Parodis I, Girard-Guyonvarc'h C, Arnaud L, Distler O, Domján A, Van den Ende CHM, Fligelstone K, Kocher A, Larosa M, Lau M, Mitropoulos A, Ndosi M, Poole JL, Redmond A, Ritschl V, Alexanderson H, Sjöberg Y, von Perner G, Uhlig T, Varju C, Vriezekolk JE, Welin E, Westhovens R, Stamm TA, Boström C
Ann Rheum Dis 2023 Jul;():

Clinical Reasoning Needs to Be Explicitly Addressed in Health Professions Curricula: Recommendations from a European Consortium.
Parodis I, Andersson L, Durning SJ, Hege I, Knez J, Kononowicz AA, Lidskog M, Petreski T, Szopa M, Edelbring S
Int J Environ Res Public Health 2021 Oct;18(21):

IP
Innehållsgranskare:
2023-08-18