Ioannis Parodis

Ioannis Parodis

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: ioannis.parodis@ki.se
Besöksadress: D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, 17177 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Jakobsson P Parodis I, 171 77 Stockholm

Om mig

 • MD PhD | Överläkare och docent i reumatologi
  Forskningsområde: klinisk och translationell forskning inom inflammation och
  autoimmunitet
  Jag studerade medicin vid Nationella and Kapodistrianska Universitet i Aten,
  Grekland, och tog examen år 2006. Jag har ett intresse för B-cellsbiologi
  och nya behandlingar för systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit. I
  februari 2017 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln "Systemic
  lupus erythematosus: biomarkers and biologics", som jag genomförde vid
  Avdelningen för reumatologi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska
  Institutet, Stockholm, Sverige. Min forskning har fokuserat på att
  identifiera biomarkörer och kalibrera prediktionsmodeller för diagnostik,
  kliniska och immunologiska svar på terapier samt långtidsprognos vid
  systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit.
  För närvarande tjänstgör jag som överläkare i reumatologi vid
  Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige, Studierektor för det
  valbara programmet vid KI:s läkarutbildning och kursansvarig för kursen
  Klinisk medicin 2 för läkarstudenter under termin 6. Utöver kliniskt
  arbete och undervisning bedriver jag klinisk och translationell forskning
  inom inflammation och autoimmunitet, med fokus på systemisk lupus
  erythematosus, vid Center för molekylärmedicin i Stockholm, Sverige.
  * 2020 Amgen och Svensk Reumatologisk Förening (stipendium)
  * 2019 Eli Lilly och Svensk Reumatologisk Förening (stipendium)
  * 2019 Pedagogiskt pris för bästa handledarinsats under kursen Klinisk
  medicin, MedS, KI
  * 2019 European Lupus Society Training Bursary
  * 2018 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism
  (ACR/EULAR) Exchange programme
  * 2014 Pedagogiskt pris för bästa handledarinsats under kursen Klinisk
  medicin, MedS, KI
  * 2007 Pris för bästa poster: 13th national scientific meeting for med
  stud and young physicians, Grekland
  *Docent i reumatologi:* December 2021
  *Specialistläkare* (reumatologi): November 2012, Karolinska
  Universitetssjukhuset
  *Läkarlegitimation: *14 augusti 2006
  *Läkarexamen: *2 august 2006, Nationella och Kapodistrianska universitetet
  i Aten, Grekland
  *Doktorandutbildning:* 2013–2017
  * Försvar: 17 februari 2017
  * Titel: Systemic lupus erythematosus: Biomarkers and biologics
  * Lärosäte: Karolinska Institutet
  * Huvudhandledare: Professor Iva Gunnarsson
  *Postdoktoral utbildning*
  * 2021/2022 Region Stockholm/KI-samverkan - Klinisk postdoktor: “Tailoring
  patient selection for biological therapy, and optimising surveillance and
  treatment outcome in systemic lupus erythematosus”
  * 2019 Université catholique de Louvain (Brussels): “Repeat kidney biopsy
  in lupus nephritis”
 • Värd/handledare: Professor Frédéric Houssiau

Forskningsbeskrivning

 • Målet med vår forskning är att bidra till bättre uppföljning och
  omhändertagande för personer som lever med systemisk lupus erythematosus.
  Vi fokuserar på att identifiera biomarkörer som återspeglar aktivitet och
  förutspår skov, svar eller icke-svar på terapi, särskilt B-cellriktade
  biologiska läkemedel, samt långtidsutfall. Vi lägger vikt vid
  patientrapporterad hälsoupplevelse och patientmedverkan i medicinsk vård.
  Slutligen har vi projekt inom medicinsk pedagogik och arbetar för
  närvarande med utvecklingen av en ny modalitet för virtuella patienter, i
  syfte att förbättra studenters förmåga att resonera kliniskt och skapa
  förutsättningar för interprofessionellt lärande.

Undervisning

 • *Disputerade doktorander*
  Huvudhandledare för:
  * Shahrzad Kia Komujuni (Karolinska Institutet)
  *Doktorander*
  Huvudhandledare för:
  * Alvaro Gomez Gonzalez (Karolinska Institutet)
  * Julius Lindblom (Karolinska Institutet)
  * Alexander Borg (Karolinska Institutet)
  * Sandra Jägerback (Karolinska Institutet)
  Bihandledare för:
  * Tomas Walhelm (Linköping University)
  * Kinza Degerlund Maldi (Karolinska Institutet)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2020-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Reumatologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI