Urologi – Olof Akres forskargrupp

Forskargruppsledare

Profile image

Olof Akre

Professor/Överläkare

Administratör

Profile image

Shreelatha Bhat

Administratör

Adress:

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, D4:53 (NKS)
Eugeniavägen 3, Solna
171 64 Stockholm

Forskningsprojekt och projektledare

Molekylärgenetiska studier av urologiska tumörer

Klinisk prostatacancerförstoring

Betydelsen av kväveoxid i urogenitalorgan - Projektledare Peter Wiklund

Betydelsen av fettsyresammansättning vid prostatacancer

Utvärdering av resultat av robotassisterad kirurgi vid prostata- och blåscancer - Projektledare Peter Wiklund

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen