Studier av insulin-like growth factor 1 (IGF-1) och dess roll i malign celltillväxt – Olle Larssons forskargrupp

Studier av insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) och dess roll i cancercellers tillväxt. IGF-1R är av kritisk betydelse för maligna cellers tillväxt men inte helt nödvändig för normala celler. Gruppens forskning inriktar sig på att påvisa och karaktärisera de mekanismer som gör IGF-1R så kritisk hos cancerceller samt att utveckla nya metoder för att blockera receptorns funktion för att hämma cancercellers tillväxt.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen