NK-cells biologi och cellterapi – Kalle Malmberg forskargrupp

Vår forskning syftar till att kartlägga regleringen av NK-celler där vi vill förstå de mekanismer som gör att vissa NK-celler är mer potenta än andra, och selektivt expandera dessa för cellterapi.

Om vår forskning

Vår forskning syftar till att kartlägga hur NK-celler regleras funktionellt under dess utveckling och genom kalibrering via ett stort antal aktiverande och inhiberande receptorer. Vi vill förstå de mekanismer som gör att vissa NK-celler är mer potenta än andra och selektivt expandera dessa för cellterapi.

Vi vill också utveckla ny cellterapi baserat på genetisk modifiering av så kallad "induced pluripotent stem cells" (iPSC),  och differentiera dessa till NK-celler som är skräddarsydda för sitt ändamål och kan ges som ett levande biologiskt läkemedel.

Under de senaste åren har genombrott i forskningen kring immunterapi mot cancer, visat att denna typ av behandling är oerhört potent och kan leda till bot av svår cancersjukdom i situationer där ingen annan behandling fungerat. Genom cellterapi kan man träna upp och överföra cytotoxiska lymfocyter som specifikt angriper tumörcellerna i patienten.

Mer information om forskningen i Kalle Malmbergs grupp finns på den engelska sidan.

Karl-Johan Malmberg om immunterapi

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen